Playlisty Akce
Reklama

Last Night - text, překlad

playlist Playlist
Tears run down my face
I don't want to leave you
Is there a hope that I'll be back?
Slzy stékají po mé tváři
Nechci tě opustit
Je tu naděje, že se vrátím?
But Odin calls me
From the highest mountain
Battle echo in my mind
Ale Odin mě volá
Z nejvyšší hory
Bitevní ozvěna je v mé mysli
Silent winter night
Your heartbeat breaks the silence
The dawn is coming fast
Tichá zimní noc
Tvůj srdce přerušuje ticho
Úsvit přichází rychle
I wanna hold you tonight
Let me in your sacred lane
Battle rages, wait for me
At the dawn I'll be away…
Chci tě dneska večer svírat
Dovol mi být tvou posvátnou trasou
Bitva zuří, čekej na mě
Při úsvitu budu pryč...
Hold me in your arms tonight
Tomorrow is the day
When Gods will decide
Will you come back or you will stay…
Drž mě dnes večer ve své náruči
Zítřek je tím dnem
Kdy se Bohové rozhodnou
Vrátíš se nebo zůstaneš...?
Oh, no… please don't go
I saw it in my dreams
The weather will turn to storm
Oh, ne ...prosím, neodcházej
Viděl jsem to ve svých snech
Počasí se změní v bouři
Saga of our life,
that's spoken in the time
Maybe this is the last rhyme…
Sága našeho života
Která je pravená časem
Možná je to poslední rým

Text přidal DevilDan

Text opravil DevilDan

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Within the Mirror

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.