Playlisty Akce
Reklama

Break up Slow Dance - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

There was a time, when my lips were wine
Your favorite kind but now there's a sour taste
There was a moment, I called you home
The best I had known but now it's an empty place
Byla tu doba, kdy mé rty byly víno.
Tvůj oblbený druh, ale teď je tu kyselá pachuť.
Byla tu chvíle, kdy jsem tě nazývala domovem.
Tím nejlepším, co jsem znala, ale teď je tu prázdné místo.
Baby, baby, baby, I'm afraid I see the end
You can hold me closer but it's hard to fight it when—
Zlato, zlato, zlato, mám strach, že vidím konec.
Můžeš mě držet blíž, ale je těžké s tím bojovat,
když -
They're playing our song
But it's clearing the floor
It's no good anymore but we didn't notice
Oh, the lights are all on
But we're still closing our eyes
Wish we had a little more time
But everything is broken
And we can't change that
The breakup slow dance
The breakup slow dance
Hrají naši písničku,
ale zrovna čistí podlahu.
Už to není dobré, ale nevšimli jsme si.
Oh, všechna světla jsou rozsvícená,
ale my stále zavíráme oči.
Přáli bychom si mít trochu víc času,
ale všechno je zlomené.
A my to nemůžeme změnit.
Rozchodový pomalý tanec..
Rozchodový pomalý tanec..
Remember we'd say, on the Champs-Élysées
We'd get married someday but baby we never did
My mother cried, she knew the whole time
That look in your eyes
Meant you weren't made for your it
Pamatuješ, jak jsme si řekli, na Chapms-Élysées,
že se jednoho dne vezmeme, ale zlato, nikdy jsme to neudělali.
Má matka brečela, věděla to celou tu dobu.
Ten pohled v jejích očích.
Znamenal, že jsi pro to nebyla stvořena.
Baby, baby, baby, I'm afraid I see the end
You can hold me closer but it's hard to fight it when—
Zlato, zlato, zlato, mám strach, že vidím konec.
Můžeš mě držet blíž, ale je těžké s tím bojovat,
když -
They're playing our song
But it's clearing the floor
It's no good anymore but we didn't notice
Oh, the lights are all on
But we're still closing our eyes
Wish we had a little more time
But everything is broken
And we can't change that
It's the breakup slow dance
The breakup slow dance
Hrají naši písničku,
ale zrovna čistí podlahu.
Už to není dobré, ale nevšimli jsme si.
Oh, všechna světla jsou rozsvícená,
ale my stále zavíráme oči.
Přáli bychom si mít trochu víc času,
ale všechno je zlomené.
A my to nemůžeme změnit.
Je to rozchodový pomalý tanec.
Rozchodový pomalý tanec..
Close your eyes and dance with me
Maybe this will all be a dream
Close your eyes and dance with me
We can end this tenderly
Zavři oči a tanči se mnou.
Možná to všechno bude jen sen.
Zavři oči a tanči se mnou.
Můžeme to ukončit takto něžně.

Text přidala ta-mariee

Video přidala ta-mariee

Překlad přidala ta-mariee

Překlad opravila ta-mariee

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Black Coffee

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.