Playlisty Kecárna
Reklama

I'm Not Your Lover - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

You know I'm not
your lover now
it might as well be said
and then you say
you're leaving
Or maybe I'm just
hanging on a thread
When I gave you everything
it didn't seem that much
You gave me your opinion
with the usual
heavy handed touch
Víš, že teď nejsem
tvůj milenec
to by mohlo být také řečeno
a pak řekni
že odcházíš
nebo možná
jen visím na niti.
Když jsem ti dal všechno
nezdálo se toho být tak moc
Dala jsi mi svůj názor
s obvyklým
dotekem těžké ruky.
What can I do
About the rain that falls on you
I'm not your lover now
I'm not your lover now
Co můžu udělat
s deštěm, co na tebe padá
teď už nejsem tvůj milenec
teď už nejsem tvůj milenec
What can I do
About the rain that falls on you
I'm not your lover now
I'm not your lover now
Co můžu udělat
s deštěm, co na tebe padá
teď už nejsem tvůj milenec
teď už nejsem tvůj milenec
My head is spinning endlessly
My sense won't react
Then I'm falling through a black hole
Part of me is never coming back
Má hlava se donekonečna točí
můj rozum nechce reagovat
pak padám skrze černou díru
část mne se nikdy nevrátí
How you can lose a thing
you never really had
Jak můžeš ztratit něco
co jsi nikdy skutečně neměl
And you always hurt the one you love
and you just love to hurt me bad
A vždycky zraňuješ toho, koho miluješ
a ty mě miluješ jen abys mě mohla zranit
What can I do
About the rain that falls on you
I'm not your lover now
I'm not your lover now
Co můžu udělat
s deštěm, co na tebe padá
teď už nejsem tvůj milenec
teď už nejsem tvůj milenec
What can I do
About the sky that falls on you
I'm not your lover
Co můžu udělat
s oblohou, která se na tebe řítí
nejsem tvůj milenec
You really must be going now
By god, is that the time?
Let me put you out
of my misery
They call it being cruel
to be kind
I only insult my friends
my friend
The rest can go to hell
You can read it
anyway you want
oh well, you're not so bad yourself
Opravdu už musíš jít
od boha, je to ten čas?
Nech mě tě odebrat
z mého neštěstí
Říkají tomu být krutý
být hodný
jenom urážím své přátele
můj přítel
zbytek může jít do peka
Můžeš to přečíst
jakkoli, jak chceš
inu, nejsi na sebe tak zlá
What can I do
About the rain that falls on you
I'm not your lover now
I'm not your lover now
Co můžu udělat
s deštěm, co na tebe padá
teď už nejsem tvůj milenec
teď už nejsem tvůj milenec

Text přidal Corsica

Video přidal Corsica

Překlad přidala PJblogger

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Purpendicular

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.