Kecárna Playlisty
Obnov stránku
Desktop verze
Horní menu

...And Time Begins - text, překlad

playlist

The eye is opening
Jupiter hangs - suspended like a tear
She'd upon the face of the times before us

Visions manifest right before my very eyes
I see thoughts

My inspirations empower one another
Bridging matter and spirit
The art of temperance - to bring about change
Before the sacred keys - are gone from us forever

I see beyond the black and silver sphere
About to complete it's cycle

Pieces-thousands upon thousands come together
I reflect upon the images, the symbols and their meaning
Retrograde - times to come - twilight - the passing of time, begins
Slowly forming... structure

Finding warmth within it's darkness
I stare upon the moon - which has dilated in full
It's cycle again complete,
The message is shinning through transparent clouds

It's eprivesence highlights a halo of blood,
A warm wind blows
I prophesize - a will not mine
A curse from which mankind will never rise

I've come to understand -
The visions that are placed upon me

A perception of thought beyond the infinite
The vision I see torments me.

A testament of the age, man will witness creation change
Continuation - the first measurement of time
Begin the cycle new
Exposed- the light of other dimensions
Time is renewed.

Successful division of a single atom

...and so I see mans' prophecies were all lies,
Arrogantly he had lied to himself,
The ancient powers reclaim the earth
Ascending, I look down upon what use to be my body
...and I see Jupiter... as it bleeds from my eye

Text přidal Xvim

Video přidal Xvim

Oko se otevírá
Jupiter visí - zavěšený jako slza
Kterou několikrát před námi měla na tváři

Vize se projevují přímo před mýma očima
Vidím myšlenky

Moje inspirace se vzájemně posilují
Přemosťují hmotu a ducha
Umění temperance - které přinese změnu
Před posvátnými klíči - jsou od nás navěky pryč

Vidím za černou a stříbrnou sféru
Který zkompletuje kruh

Kousky - tisíce a tisíce se spojují
Odrážím se na obrazech, symbolech a jejich významu
Retrograce - čas přijít - soumrak - procházení času, začíná
Pomalu se formující ...struktura

Hledající teplo v temnotě
Zírám na měsíc - který se rozšířil
Kruh je zase kompletní
Zpráva září transparentními mraky

Je to upozornění na svatozář z krve
Teplý vítr fouká
Propovídám - ne ze své vůle
Prokletí z kterého se lidstvo nikdy nedostane

Přišel jsem pochopit -
Vize kterou jsou na mně

Vnímání myšlenky za nekonečnem
Vize, co vidím, mě mučí

Testament věku, člověk bude svědkem stvoření změny
Kontinuum - první měření času
Začni nový kruh
Vystavené - světlo jiných dimenzí
Čas je obnoven

Úspěšné rozdělení jediného atomu

... a tak vidím lidská proroctví, která byla lžemi
Arogantně sám sobě lhal
Starověké síly obnovují zemi
Vzestupně, dívám se na to, co bývalo mým tělem
...a vidím Jupiter ...jak krvácí z mého oka

Překlad přidal DevilDan


...and Time Begins

Decrepit Birth texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.