Kecárna Playlisty
Reklama

A View from a Hole - text, překlad

playlist Playlist
So what do you do for a living?
I dug holes
And what do you put in there?
I bury hopes
Tak co, čím se živíš?
Kopal jsem díry
A co tam ukládáš?
Pohřbíval jsem naděje
Born in the shadow of Babylon
I speak in tongues but don't understand a word
I know how to wield a sword
but never learned how to plough
I know how to build castles mountain high
That are bound to fall
I'm not a coward but I hide behind the words
I play my songs, winds carry them home
Narozen ve stínu Babylonu
Mluvím mnoha jazyky, ale nerozumím slovo
Vím, jak se ohánět mečem
ale nikdy jsem se nenaučil jak orat
Vím, jak postavit hrady vysoké jako hory
které jistě spadnou
Nejsem zbabělec, ale schovávám se za slova
Hraju své písně, vítr je unáší domů
I know the science but the science doesn't know me
And every now and then I burn Rome
My children rule this world
But they're raised to fail
Znám vědy, ale vědy neznají mě
A pokaždé, teď i poté, zapaluji Řím
Mé děti vládnou tomuto světu
Ale jsou vychovány, aby selhaly
World owes you nothing
Promised you nothing
And nothingness swallows it all
Don't curse, don't run
Don't fight, don't fear
Grow up before you grow old
Svět ti nedluží nic
Neslibuje ti nic
A nicota to všechno polyká
Neproklínej, neutíkej,
nebojuj, neboj se
Dospěj než zestárneš
I really hoped that if I dig long enough
I'd find hell- fire, pain and death
But it's just mud and some plastic bags
Skutečně jsem doufal, že pokud budu kopat dost dlouho
Naleznu pekelný oheň, bolest a smrt
Ale je to jen bahno a nějaké igelitové tašky

Text přidal trasher

Video přidala rousseau

Překlad přidala rousseau

Je zde něco špatně?
Reklama

Carnival Is Forever

Reklama

Decapitated texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.