Kecárna Playlisty
Reklama

Story To Tell - text, překlad

playlist Playlist
Drifting into the lives
seep into the soul where emotions hide
dark skies were beating me down
with shadows of deceit slashing at
trust till it forever bleeds
with doubt, with pain, with trust
is pain.
Driftovat do životů
Prosakovat do duše kde jsou schované emoce
temné nebe mě porazilo
se stíny podvodného sekání
až na pravdu vždy vykrvácíme
s nejistotou, s bolestí, s důvěrou je bolest.
When you think of me in your
multidimesional mind, try and wash the
"evil" from your mind and open it.

Pokud si myslíte že jsem ve vaší
multidimenzionální mysli, zkuste smýt
"zlo" z vaší mysli a otevřete ji.
When you taste the truth you will
see like others before me, to you
I am past, a story to tell
tell it.
Když okusíte pravdu budete
mě vidět jako ostatní přede mnou, vás
Jsem minulost, povídání
Pověz
[solo Hamm / Schuldiner] [solo Hamm / Schuldiner]
You may think you own the end
take another close look at the script
Možná si myslíte že je to vlastní konec
znovu se podívej na skript
smutku vyrytý v knize.
of sadness etched in the book.

Text přidal Jidáš

Video přidal Louis16

Překlad přidal METTALIC

Je zde něco špatně?
Reklama

The Sound Of Perseverance

Reklama

Death texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.