Playlisty Kecárna
Reklama

Forever And A Day(2009) - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Did you ever wonder, will I make it through this night?
Did you ever wonder, will I live for sacrifice?
Have you ever wondered, will I ever see the light?
Have you ever wondered, can I live another life?
Can I live another life?
Přemýšlíš někdy, udělám to tuto noc?
Přemýšlíš někdy, žil bych za obětavost?
Přemýšlel jsi někdy, uvidím někdy světlo?
Přemýšlel jsi někdy, mohu žít jiný život?
Mohu žít jiný život?
I can't take away this fever, I can't take away the pain,
But I will fight with you forever, forever and a day
I can't face this world on my own, I keep on searching for your face,
I promise that we'll live forever, forever and a day
Nemohu se zbavit této horečky, nemohu se zbavit
bolesti,
Ale já budu bojovat s tebou navždy, navždy a den
Nemohu čelit tomuto světu sám, stále hledám tebe
Slibuji, že budeme žít navždy, navždy a den
And in your darkest hour, you bleed without a knife,
Your searching losing power, your whole life has been a fight,
You keep on giving selflessly, the world keeps on taking selfishly,
You keep it bottled up inside, feel the sting, lets take another ride
A v nejtemnější hodinu krvácíš bez nože,
Ztrácíš sílu v hledání, celý tvůj život je jen boj
Stále jsi nezištný, celý svět je sobecký
Necháš si to uvnitř naplněné, cítit to bodání, vyberme si jinou cestu
I can't take away this fever, I can't take away the pain,
But I will fight with you forever, forever and a day
I can't face this world on my own, I keep on searching for your face,
I promise that we'll live forever, forever and a day
Nemohu se zbavit této horečky, nemohu se zbavit
bolesti,
Ale já budu bojovat s tebou navždy, navždy a den
Nemohu čelit tomuto světu sám, stále hledám tebe
Slibuji, že budeme žít navždy, navždy a den
Am I alone inside this glass box, I can't shatter from inside?
Can you tell me, can you tell me, will we make it out alive?
Come on, come on, let's take another ride,
Jsem sám ve skleněné krabici, nemohou se uvnitř rozbít?
Můžeš mi říct, můžeš mi říct, dostaneme se odtud živý?
Pojď, pojď, vyberme si jinou cestu
And in your darkest hour, you bleed without a knife,
Your searching losing power, your whole life has been a fight,
You keep on giving selflessly, they keep on taking selfishly,
You keep it bottled up inside, feel the sting, take another ride
A v nejtemnější hodinu krvácíš bez nože,
Ztrácíš sílu v hledání, celý tvůj život je jen boj
Stále jsi nezištný, celý svět je sobecký
Necháš si to uvnitř naplněné, cítit to bodání, vyberme si jinou cestu
Let's take another ride, yeah,
Forever, forever, forever,
Forever, forever, forever,
Day, forever and a day, day
Vyberme si jinou cestu
Navždy,navždy,navždy
Navždy,navždy,navždy
Den,navždy a den,den

Text přidala Schullerka

Video přidala Schullerka

Překlad přidal crowley63

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Death Is My Only Friend

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.