Playlisty Kecárna
Reklama

Good Times - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Generation ketamine
Pay your dues in therapy
Pretty babe, keep on dancing
(Let the rhythm run through her)
Generace ketamin
Zaplať své dluhy z terapie
Krásko, tanči dál
(nech rytmus proniknout skrz ní)
Pack your feelings up for the weekend
Making ends meet for a living
I said, "Listen, this could be the worst of me"
Who've I become?
(You're no fun)
Sbal své pocity na víkend
Vydělej si tak akorát na živobytí
Říkám: "Poslyš, tohle je asi to nejhorší ze mě"
Kým jsem se stala?
(Není s tebou sranda)
And I used to be one of the good ones
Set me free, livin' up the good times
Bývala jsem jednou z těch lepších
Osvoboď mě, zažíváme skvělé časy
Laughing at the world while we're yelling at the television
Junkie daddy gone, livin' up the good times
One more thing before they lay me to rest
Are we all just dying to feel human?
Smát se světu, zatímco řveme na televizi
Feťácký otec je pryč, zažíváme skvělé časy
Ještě jednu věc, než mě pochovají
Umíráme všichni jen pro to, abychom se cítili jako lidé?
Depression, kill me
Whatever makes you happy
My hopes lost in the clouds
(And there's no telling when they'll come down)
Deprese, zabij mě
Cokoliv tě udělá šťastným
Mé naděje jsou ztraceny v mracích
(A není náznaku, kdy sestoupí dolů)
Pack your freedom up for the weekend
Do it, babe, do before the coffin closes
Alright, listen, this will be the end of me
We're never too young
(Never too young)
Sbal svoji svobodu na víkend
Udělej to, zlato, než se zavře rakev
Dobře, poslyš, to bude můj konec
Nikdy nejsme příliš mladí
(nikdy příliš mladí)
To hit rock bottom so we're livin' up the good times narazit na úplné dno, takže zažíváme skvělé časy
Laughing at the world while we're yelling at the television
Junkie daddy gone, livin' up the good times
One more thing before they lay me to rest
Are we all just dying to feel?
We all just dying to feel?
Smát se světu, zatímco řveme na televizi
Feťácký otec je pryč, zažíváme skvělé časy
Ještě jednu věc, než mě pochovají
Umíráme všichni jen pro to, abychom cítili?
Umíráme všichni jen pro to, abychom cítili?
What's it worth to you, babe?
(Laughing at the world, yeah, we're laughing at the world now)
Are we all just going mad?
(Junkie daddy left with credit card mama)
What's it worth in the end?
(One more thing before they lay me to rest)
'Cause my fear (My fear)
Is your fear (Is your fear)
Is our fear (Is our fear)
And honestly
Are we all just dying to feel human? Ooh
Are we all just dying to feel?
Jakou to má pro tebe cenu, zlato?
(smát se světu, jo, právě se smějeme světu)
Začínáme z toho šílet?
(feťácký táta odešel s prachatou ženskou)
Jakou to má nakonec cenu?
(ještě jednu věc, než mě pochovají)
Protože můj strach (můj strach)
Je tvůj strach (je tvůj strach)
Je náš strach (je náš strach)
A upřímně
Umíráme všichni jen pro to, abychom se cítili jako lidé? Oooh
Umíráme všichni jen pro to, abychom cítili?
Woah, and is it even really customary (Customary)
To be polite? I won't apologize (Apologize)
And if demons wanna stare
Then look into their eyes
Livin' up the good times
Woah, a je vůbec vlastně zvykem?
(zvykem)
být vychovaný? Já se neomluvím (neomluvím)
A pokud démoni chtějí zírat
Pak se jim podívej do očí
Zažíváme skvělé časy
Laughing at the world while we're yelling at the television
(Insane, we're going mad)
Junkie daddy gone, livin' up the good times
One more time before they, they, they lay me to rest
(Is there hope for better?)
Are we all just dying to feel human?
Smát se světu, zatímco řveme na televizi
(šílený, šílíme z toho)
Feťácký otec je pryč, zažíváme skvělé časy
Ještě jednu věc, než mě pochovají
(je tu naděje na něco lepšího?)
Umíráme všichni jen pro to, abychom se cítili jako lidé?

Text přidal NexDroid

Text opravil NexDroid

Video přidal NexDroid

Překlad přidal NexDroid

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Ain't It Tragic

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.