Kecárna Playlisty
Reklama

Buried in Water - text, překlad

playlist Playlist
Down
Under the ground
There's a town there
I've been down there
In the middle of the lake
I hold your hand for goodness' sake
Dole
Pod zemí
Je město
Byl jsem tam
Ve středu jezera
Držím tvou ruku proboha
When the women and the kids are asleep
The walls there
And the skin of the sheep
So lock all the windows and doors
The Devil's coming for you and yours
Když ženy a děti usnou
Stěny
A kůže ovcí
Takže zamknout všechny dveře a okna
Ďábel přichází pro tebe a tvou
Love was all that it could give
But it tides so other towns could live
They don't bury bodies from the drowned
But they drowned our little town
Láska je všechno, co by to mohlo dát
Ale to příliv a odliv, aby ostatní města mohla žít
Nemají pohřbívat těla utopením
Ale oni utopili naše městečko
Like a lamb to his slaughter
Buried in water
Buried in water
Jako beránek na porážce
Pohřben ve vodě
Pohřben ve vodě
Buried in water Pohřben ve vodě
When the leaves
go floating away
in the pale moonlight
bury anchors in our garden
and we can let our heartbeats go
Když listy
plují pryč
v bledém měsíčním světle
zahrabané kotvy u nás na zahradě
a můžeme nechat náš srdeční tep jít
Love was all that it could give
But it tides so other towns could live
They don't bury bodies from the drowned
But they drowned our little town
Láska je všechno, co by to mohlo dát
Ale to příliv a odliv, aby ostatní města mohla žít
Nemají pohřbívat těla utopením
Ale oni utopili naše městečko
Love was all that it could give
But it tides so other towns could live
They don't bury bodies from the drowned
But they drowned our little town
Láska je všechno, co by to mohlo dát
Ale to příliv a odliv, aby ostatní města mohla žít
Nemají pohřbívat těla utopením
Ale oni utopili naše městečko
We're like the lambs to its slaughter
Buried in water
Buried in water
Buried in water
Jsme jako na beránci před porážkou
Pohřben ve vodě
Pohřben ve vodě
Pohřben ve vodě

Text přidala BluePoison

Video přidala BluePoison

Překlad přidala BluePoison

Je zde něco špatně?
Reklama

Dead Man's Bones

Reklama

Dead Man's Bones texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.