Playlisty Akce
Reklama

Medicine - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Oh my god, here we go again
Round and round like a whirlwind
Of sorrow, I’m not sorry
For the things I never did
Oh, můj bože, je to tu zase
Kolem a kolem jako vichřice
Smutku, není mi líto
Věcí, které jsem nikdy neudělal
Oh my dear the insanity
We’re spinning like a hurricane tragically
Tomorrow you’ll be sorry
For the things you’ve done today
Oh, má drahá šílenosti
Točíme se tragicky jako hurikán
Zítra budeš litovat
Věcí, co jsi udělala dnes
Can’t you see
That what you’ve sewn
Is what you reaped
So let me go
Nevidíš
Že co jsi zasela
Je tím, co jsi sklidila
Tak mě nech jít
I’m not sorry
For being honest
It’s what you wanted
To be my medicine
So I wrote this letter
To my future
I’m just a loser
Waiting for the end
Where I begin
Neomlouvám se
Za upřímnost
To jsi chtěla
Být mou medicínou
Tak jsem napsal tento dopis
Své budoucnosti
Jsem prostě smolař
Čekám na konec
Kde začínám
Oh my dear, you’re a fucking mess
Coming from a guy that is second best
I’m sorry, oh so sorry
That I can’t apologize
Oh, má drahá, jsi kurva zmatená
Přicházíš od chlápka, co je druhý nejlepší
Je mi líto, oh, tak líto
Že se nemůžu omluvit
Oh my lord, when you’re next to me
You’re killing me slow there’s no remedy
My sickness, you’re my poison
But you’re still my antidote
Oh, můj pane, když jsi vedle mě
Pomalu mě zabíjíš, na to není lék
Má zvrácenost, jsi můj jed
Ale stále jsi můj protijed
May the bridges you burn
Light the way
Možná spálíš mosty
Osvětli cestu
Oh my god here we go again Oh, můj bože, je to tu zase

Text přidal DevilDan

Video přidal DevilDan

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Academy

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.