Kecárna Playlisty
Reklama

Hail to the Queen - text, překlad

playlist Playlist
Hail to the king of the pendulum swing
You’re just another whore trying to get some
You can crawl on your knees while you’re begging me please
And if you provide it, I won’t invite it
Sláva králi kyvadlového zhoupnutí
Jsi jen další děvka snažící se něco získat
Můžeš se plazit na kolenou, když u mě prosíš
A když to nabízíš, nevyzvedávám to
Stop the deceit of the innocent weak
You’re just a desperate woman with passion
You don’t need to be seen, but you better be clean
'Cause I want your body, just not the naughty
Přestaň šálit nevinné slabé
Jsi jen zoufalá ženská s vášní
Nepotřebuješ být viděna, ale radši buď čistá
Protože chci tvé tělo, jen ne nemravně
One love, it’s true, it’s not you
You better be loving ‘cause I’m done coming
Jedna láska, je pravá, nejsi to ty
Radši buď milována, protože jsem přišel
I won’t bow to the queen of the misguided fling
You can’t make me live in your prison
I’m allowed to be me on the edge of my seat
You know that rock is simple, just not invincible
Nepokloním se královně pomýleného flirtu
Nemůžeš mě donutit žít ve tvém vězení
Je mi povoleno být na okraji sedadla
Víš, že rock je jednoduchý, prostě neporazitelný
Walk through the streets
See what fear really seeks
It’s worse than you could ever imagine
With a spit in the face, this was never my place
I’m with all the talking with nothing solving
All the talking, so move the fuck on
Projdi se ulicemi
Viz co strach opravdu hledá
Je to horší než sis kdy mohla představit
S plivancem ve tváři, tohle nebylo nikdy mým místem
Všechno povídám bez řešení
Všechno povídám, tak se hni kurva
One love, it’s true, it’s not you
You better be loving ‘cause I’m done coming
You better be loving ‘cause I’m done running to you
Jedna láska, je pravá, nejsi to ty
Radši buď milována, protože jsem přišel
Radši buď milována, protože jsem k tobě doběhl
When you’re without, you are not afraid
To shatter the face to familiar, oh my
Když jsi bez, nebojíš se
Roztříštit tvář tak známou, oh můj
Well you’ve got the count of five
One, two, three, four, five
No, musíš počítat do pěti
Jeden, dva, tři, čtyři, pět
One love, it’s true, it’s not you
You better be loving ‘cause I’m done coming
Jedna láska, je pravá, nejsi to ty
Radši buď milována, protože jsem přišel

Text přidala melmeloun

Text opravila jirinka8

Video přidala melmeloun

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

DayShell

Reklama

DayShell texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.