Kecárna Playlisty
Reklama

I Can’t Breathe - text, překlad

playlist Playlist
Have you ever felt this way by any chance?
That makes you feel like you can't breathe?
I have
Oh, god
Necítili jste se někdy takhle náhodou?
Cítíte se jako byste nemohli dýchat?
Já ten pocit mám
Pane Bože
I can't breathe
I'm struggling finding the balance between what I want and I need
I've been playing with God but it feels like the devil's been coaching the team
I got so much to say but anxiety whispers and tells me don't speak
I've been living on earth but one day I will try to go live in my dreams
Nemůžu dýchat
Snažím se najít rovnováhu mezi tím, co chci a co potřebuji
Hrál jsem si Bohem, ale zdá se že ďábel trénuje tým
Mám toho tolik co říct, ale starosti mi našeptávají a říkají mi ať už nemluvím
Žiju tady na Zemi, ale jednoho dne se pokusím žít ve svých snech
I've been lost in my mind for a minute, I'm searching for somewhere to go (Somewhere to go)
I look right at my mum and I cry 'cause I wish she didn't have to get old
I got all of these people around me but why do I still feel alone?
I got all this money, I just bought a house but with nobody in it it isn't a home
All of these contacts inside of my phone but I can't come in contact with someone to hold
Sometimes I sit in the shower and cry 'cause the water disguises my tears in the flow
Look in the mirror I don't see a soul
Looking for love but I'm on the road
This isn't a song, this is a poem, God
Nachvíli jsem se ztratil ve své mysli, hledám místo kam bych mohl jít (Někam kam můžu jít)
Dívám se přímo na mámu a brečím, protože si přeji aby nemusela stárnout
Mám kolem sebe všechny tyhle lidi, tak proč se stále cítím sám?
Dostal jsem všechny ty peníze, právě jsem koupil dům, ale nemám s kým v něm bydlet
Všechny ty kontakty uvnitř mého telefonu, ale
pořád nemůžu přijít do kontaktu s někým kdo by vydržel
Někdy sedím ve sprše a pláču, protože voda zakryje mé slzy v proudu
Kouknu se do zrcadla, nevidím duši
Hledám lásku, ale pořád jsem na cestě
Tohle není píseň, to je báseň, Bože
I can't breathe
I'm not even tired but I just want to sleep
I'm drowning in pain, it's getting too deep
This weight is enormous, I'm crying for help, but don't nobody see
I'm at war my head every day, I've been screaming and fighting for peace
Nemůžu dýchat
Nejsem ani unavený, ale chci jen spát
Topím se v bolestech, začíná to být moc hluboký
Ta váha je obrovská, volám o pomoc, ale nikdo ji nevidí
Jsem ve válce každý den, křičím a bojuji o mír
I'm hurting, my heart's full of rage
My life is a book they can't even read 'cause I'm bleeding on every page
Our people are dying too young when we're tired of commenting all on their page
We just said a prayer for one and woke up and another was taken away
Let me know if it's better in space
I wanted the money, I got it and now that I'm rich I got nothing to chase (Chase)
I'd rather be happy and broke than rich and with no one to love every day (Day)
I know everybody relates (-lates)
I hope that you're here while I pray (Pray)
Let me say, God

Jsem zraněn, mé srdce je plné vzteku
Můj život je kniha, kterou ani neumí číst, protože krvácím na každé stránce
Naši lidé umírají příliš mladí, přitom my jsme unaveni z komentování na jejich stránce
Právě jsme řekli modlitbu za jednu a probudili se a další byla odvezena
Dejte mi vědět jestli je to ve vesmíru lepší
Chtěl jsem peníze, dostal jsem je a teď když jsem bohatý, nemám za čím jít (za čím jít)
Raději bych byl šťastný a na dně než bohatý a nemilovaný každý den (den)
Vím, že všichni mají vztah (-tah)
Doufám, že jsi tady, když se modlím (modlete se)
Dovolte mi říci, Bože
I can't breath (I can't)
I'm on my knees (You see me)
I'm begging you please (Please)
Yeah, they left me for dead, created a storm
They thought I would drown, but they didn't know that I am a seed
Nemůžu dýchat (nemohu)
Jsem na kolenou (vidíš mě)
Prosím tě, prosím (prosím)
Jo, nechali mě napospas smrti, vytvořili bouři
Mysleli si že se utopím, ale nevěděli že mě zrovna zasadili jako semínko
And yes I'm looking for help
I wanted to love, but I couldn't love, 'cause I didn't love myself (Can't love myself)
I done blaming everyone else
No more blaming everyone else
From now on I'm blaming myself (Ooh)
A ano hledám pomoc
Hledal jsem lásku, ale nemiloval jí, protože jsem nemiloval sám sebe (nemůžu milovat sám sebe)
Obviňoval jsem všechny ostatní
Už nebudu vinit všechny ostatní
Od této chvíle obviňuji sám sebe (Ooh)
I can't breathe
I'm struggling finding the balance between what I want and I need
I've been playing with God but it feels like the devil's been coaching the team
I got so much to say but anxiety whispers and tells me don't speak
I've been living on earth but one day I will try to go live in my dreams
I can't breathe
I'm struggling finding the balance between what I want and I need
I've been playing with God but it feels like the devil's been coaching the team
I got so much to say but anxiety whispers and tells me don't speak
I've been living on earth but one day I will try to go live in my dreams
Nemůžu dýchat
Snažím se najít rovnováhu mezi tím, co chci a co potřebuji
Hrál jsem si Bohem, ale zdá se že ďábel trénuje tým
Mám toho tolik co říct, ale starosti mi našeptávají a říkají mi ať už nemluvím
Žiju tady na Zemi, ale jednoho dne se pokusím žít ve svých snech
Nemůžu dýchat
Snažím se najít rovnováhu mezi tím, co chci a co potřebuji
Hrál jsem si Bohem, ale zdá se že ďábel trénuje tým
Mám toho tolik co říct, ale starosti mi našeptávají a říkají mi ať už nemluvím
Žiju tady na Zemi, ale jednoho dne se pokusím žít ve svých snech
I can't breathe, nah
Not tired but I sleep
Cry, guess I weep
Don't know what I need
Nemůžu dýchat, ne
Nejsem unavený, ale spím
Křičím, myslím že pláču
Nevím co potřebuji
I can't breathe
I'm struggling finding the balance between what I want and I need
I've been playing with God but it feels like the devil's been coaching the team
I got so much to say but anxiety whispers and tells me don't speak
I've been living on earth but one day I will try to go live in my dreams
Nemůžu dýchat
Snažím se najít rovnováhu mezi tím, co chci a co potřebuji
Hrál jsem si Bohem, ale zdá se že ďábel trénuje tým
Mám toho tolik co říct, ale starosti mi našeptávají a říkají mi ať už nemluvím
Žiju tady na Zemi, ale jednoho dne se pokusím žít ve svých snech
I can't breathe
I can't breathe
I can't breathe
I can't breathe
I can't - breathe
Nemůžu dýchat
Nemůžu dýchat
Nemůžu dýchat
Nemůžu dýchat
Nemůžu - dýchat

Text přidal ojta523

Video přidal ojta523

Překlad přidal ojta523

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

I’ll Say It For You

Reklama

Dax texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.