Kecárna Playlisty
Reklama

Not Far Away - text, překlad

playlist Playlist
This is the end, this is the last time
Take what you want, why wait a lifetime?
Why wait till tomorrow when you can just take it today
Tohle je konec, tohle je poslední chvíle
Vezmi si, co chceš, proč čekat celý život?
Proč čekat do zítřka, když si to prostě můžeš vzít dnes
And it's not far away A není to daleko
Live all your life according to a plan
Live by the rules, the best way you can
So the system that fed you and bred you can throw you away
Žij celý svůj život podle plánu
Žij podle pravidel, tak nejlépe, jak umíš
Takže ten systém, který tě krmil a vychovával, tě může zahodit
And it's not far away, not far away A není to daleko, není to daleko
Ohh, ohh
The system that fed you and bred you will throw you away
And it's not far away, not far away
Ohh, ohh
Ten systém, který tě krmil a vychovával, tě zahodí
A není to daleko, není to daleko
Not far away, not far away
Not far away, not far away
Není to daleko, není to daleko
Není to daleko, není to daleko
Ohh, ohh
There's a system that bred you and fed you will throw you away
And it's not far away, not far away
Ohh, ohh
Ten systém, který tě krmil a vychovával, tě zahodí
A není to daleko, není to daleko
Ohh, ohh
Total chaos, total destruction, not far away, not far away
Social collapse, moral corruption, not far away
Ohh, ohh
Totální chaos, totální destrukce, není to daleko, není to daleko
Společenský kolaps, mravní korupce, není to daleko
I feel it in my bones, it gets closer each day
The future is here and it won't go away
Cítím to v kostech, každým dnem se to blíží
Budoucnost je zde a neodejde
They're gonna segregate the people
They're gonna put you in your place
And no one's gonna listen when you try to plead your case
And those who think they are immune will get slapped in the face
Oddělí lidi
Dají tě na tvé místo
A nikdo nebude poslouchat, když se budeš snažit obhajovat svůj případ
A ti, kteří si myslí, že jsou odolní, dostanou políček
Chaos will rule, no one will be safe
The ending is near and it's not far away
Chaos bude vládnout, nikdo nebude v bezpečí
Konec je blízko a není to daleko
The future is here and it's ours to dictate
The ending is closer, so why hesitate
Ohh, ohh
Budoucnost je zde a je na nás, abychom ji ovlivnili
Konec je blíže, tak nač váhat
Ohh, ohh
The ending is near and it's not far away Konec je blízko a není to daleko

Text přidala aknel95

Videa přidala aknel95

Překlad přidala aknel95

Je zde něco špatně?
Reklama

Return to Waterloo

Reklama

Ray Davies texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.