Kecárna Playlisty
Reklama

Lonely Hearts - text, překlad

playlist Playlist
Ooh, Darling, what can I do?
I feel so afraid, and even my friends don't know what to say,
That's why I'm asking you.
Ooh, Miláčku, co můžu dělat?
Já se tak bojím a dokonce ani moji přátelé nevědí, co říci
Proto se ptám tebe
I'm so afraid,
I know I should be strong,
But when affection is gone, it's hard to face each day,
Knowing love has drifted away.
Já se tak bojím
Vím, že bych měl být silný
Ale když láska zmizela, je těžké čelit každému dni
Když vím, že láska je pryč
Somehow I can't hide the pain,
Is he gonna come back again?
Nějak neumím skrýt tu bolest
Vrátí se znovu?
Dear Lonely Heart,
I wish things could be the way that they were at the start,
But you must face the fact,
If he's going to leave there's no way that you'll win him back.
Drahé Osamělé srdce
Přeji si, aby všechno mohlo být tak, jak to bylo na začátku
Ale musíš se vyrovnat se skutečností
Pokud tě chce opustit, není žádná možnost, že bys ho mohlo získat zpátky
You gotta try to hold back the tears,
Don't give into your fears.
Musíš se snažit zadržet slzy
Nepodléhej svým obavám
Darling, I'm so afraid,
I can get through the night,
But when affection is gone, it's hard to face each day,
Oh will he please come home.
Miláčku, já se tak bojím
Mohu přečkat noc
Ale když láska zmizela, je těžké čelit každému dni
Oh ať se prosím vrátí domů
Dear Lonely Heart, dear Lonely Heart,
Dear Lonely Heart,
I wish things could be the way that they were at the start,
But you must face the fact,
If he's going to leave there's no way that you'll win him back.
Yeah, yeah, yeah.
Drahé Osamělé srdce, drahé Osamělé srdce
Drahé Osamělé srdce
Přeji si, aby všechno mohlo být tak, jak to bylo na začátku
Ale musíš se vyrovnat se skutečností
Pokud tě chce opustit, není žádná možnost, že bys ho mohlo získat zpátky
Jo, jo, jo
Dear Lonely Heart, dear Lonely Heart,
Dear Lonely Heart.
Drahé Osamělé srdce, drahé Osamělé srdce
Drahé Osamělé srdce
Darling, I'm so afraid,
I can get through the night,
But I can't face the day knowing you are far away,
Oh will you please come home.
Miláčku, já se tak bojím
Mohu přečkat noc
Ale nemohu čelit dni, když vím, že jsi daleko pryč
Oh ať se prosím vrátí domů

Text přidala aknel95

Video přidala aknel95

Překlad přidala aknel95

Je zde něco špatně?
Reklama

Return to Waterloo

Reklama

Ray Davies texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.