Kecárna Playlisty
Reklama

Expectations - text, překlad

playlist Playlist
Now all the lies are beginning to show
And you're not the country that I used to know
I loved you once from my head to my toe
But now my belief is shaken
Teď se začínají ukazovat všechny lži
A už nejsi zemí, kterou jsem znával
Kdysi jsem tě miloval od hlavy až k patě
Ale teď je moje důvěra otřesena
And all your ways are so untrue
No one breaks promises the way that you do
You guided me, I trusted you
But now my illusion's shaken
A všechny tvoje způsoby jsou tak lživé
Nikdo neporušuje sliby tak jako ty
Vedla jsi mě, já ti věřil
Ale teď jsou mé iluze otřeseny
Thought this empire would be here
At least a thousand years
But all the expectations and aspirations
Slowly disappear
Ačkoliv by tu toto impérium mohlo být
Alespoň tisíc let
Ale všechny očekávání a touhy
Pomalu mizí
Now all the lies have gone on too long
And a million apologies can't right the wrong
Soldiers die but the lies go on
But soon we will awaken
Teď už se všechny ty lži omílaly moc dlouho
A milion omluv nemůže napravit křivdy
Vojáci umírají, ale lži se omílají dál
Ale brzy procitneme
In our expectations for the future
We were not to know
We had expectations, now we've reached
As far as we can go
V našich očekáváních budoucnosti
Jsme neměli znát
Měli jsme očekávání, teď jsme dospěli
Tak daleko, kam jen můžem
And all your manners are too, too polite
Just to prove that your conscious is white and bright
You had your day so get ready for the night
For another dawn is breaking
A všechno tvé chování je příliš, příliš zdvořilé
Jen abys dokázala, že tvé svědomí je bílé a jasné
Užívala sis dne, tak se připrav na noc
Na další svítání
We had expectations, now we've reached
As far as we can go
Měli jsme očekávání, teď jsme dospěli
Tak daleko, kam jen můžem

Text přidala aknel95

Videa přidala aknel95

Překlad přidala aknel95

Je zde něco špatně?
Reklama

Return to Waterloo

Reklama

Ray Davies texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.