Playlisty Kecárna
Reklama

Winter - text, překlad

playlist Playlist
Drifting apart like two sheets of ice, my love
Frozen hearts growing colder with time
There's no heat from our mouths
Please take me back to my refuge
Vzdalujeme se od sebe jako dva kusy ledu, má lásko
Zmrzlá srdce, která postupně mrznou ještě víc
Z úst nám nevychází teplo
Prosím, vezmi mě zpět do mého útočiště
And we were in flames
I needed, I needed you
To run through my veins
Like disease, disease
And now we are strange
Strangers
A byli jsme v plamenech
Potřebovala jsem, potřebovala jsem tě
Abys proudil mými žilami
Jako nemoc, nemoc
A teď jsme si cizí
Cizinci
It's different now
Gray-faced
Eyes burnt out
Flames are gone
My gloves are on
I have a feeling
Love's gone mad
Teď je to jiné
Máme šedé tváře
Oči jsou vypálené
Plameny pryč
Mám nasazené rukavice
A pocit
Že láska zešílela
We're too similar
Losing our minds
With cabin fever
Shut in confined spaces
Lost in the dark
My hand taken
Resting on your heart
Jsme si tak podobní
Ztrácíme hlavu
S ponorkovou nemocí
Zavření v těsných prostorách
Ztracení v temnotě
Má ruka vzata
Položena na tvém srdci
And we were in flames
I needed, I needed you
To run through my veins
Like disease, disease
And now we are strange
Strangers
A byli jsme v plamenech
Potřebovala jsem, potřebovala jsem tě
Abys proudil mými žilami
Jako nemoc, nemoc
A teď jsme si cizí
Cizinci
Wait for me to degrade before
You go
Killing pray for
Waste of
Daylight
Speaks when
Slumber's keeping
Under the bed
Out of revenge
Počkej na mě, abych tě snížila dříve, než
Půjdeš
Zabíjet, modli se za
Mrhání
Slunečním svitem
Jenž mluví, když
Je dřímota držena
Pod postelí
Z dosahu pomsty
I'm derailing
While you've been staining our sheets
With some piece of me
With some piece of me
Vykolejuji
Zatímco tys špinil naše prostěradla
S nějakým kusem mě
S nějakým kusem mě
Oh, winter comes
Oh, winter crush all of the things
That I once loved
Ach, zima přichází
Ach, zima drtí všechny ty věci
Jež jsem kdysi milovala
Winter come
Winter crush all of the things
That I once had
Zima přijde
Zima drtí všechny ty věci
Jež jsem kdysi měla

Text přidala roxanne

Text opravila DoubleBread

Videa přidala lizzygrant

Překlad přidala DolaineSee

Překlad opravila DoubleBread

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

If You Leave

Reklama

Daughter texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.