Playlisty Kecárna
Reklama

Candles - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

That boy, take me away, into the night
Out of the hum of the street lights
And into a forest
I'll do whatever you say to me in the dark
Scared I'll be torn apart by a wolf in mask of a familiar name on a birthday card
Ten kluk, vzal mě pryč, utekli jsme do noci
Od šumu pouličních světel
Do lesa
Ve tmě udělám vše co mi řekneš, sic
Budu vystrašená, že mě roztrhá vlk v masce známého jména na narozeninovém přání
Blow out all the candles, blow out all the candles
"You're too old to be so shy," he says to me so I stay the night
Just a young heart confusing my mind
But we're both in silence
Wide-eyed, both in silence
Wide-eyed, like we're in a crime scene
Sfoukni všechny svíčky, sfoukni všechny svíčky
"Jsi už velká na to, aby ses styděla," řekl mi, a tak jsem zůstala přes noc
Mladé srdce mate mou mysl
Ale jsme oba v tichu
Otevřené oči, oba dva v tichu
Otevřené oči, jako bychom byli na místě činu
Well I have brittle bones it seems
I bite my tongue and torch my dreams
Have a little voice to speak with
And a mind of thoughts and secrecy
Dobrá, zdá se, že mám křehké kosti
Kousla jsem se do jazyku a podpálila své sny
Mám slabý hlas na mluvení
A mysl plnou myšlenek a tajemství
Things cannot be reversed
We learn from the times that we are cursed
That things cannot be reversed
We learn from the ones we fear the worst
And learn from the ones we hate the most
Věci nelze navrátit
Časem se učíme, že jsme prokleti
Že věci nelze navrátit
Učíme se od těch, kterých se bojíme nejvíce
A učíme se od těch, které nejvíce nenávidíme
How... Jak...
Blow out all the candles, blow out all the candles
"You're too old to be so shy," he says to me so I stay the night
Just a young heart confusing my mind
But we're both in silence
Wide-eyed, both in silence
Wide-eyed
Sfouknout všechny svíčky, sfouknout všechny svíčky
"Jsi už velká na to, aby ses styděla," řekl mi, a tak jsem zůstala přes noc
Mladé srdce mate mou mysl
Ale jsme oba v tichu
Otevřené oči, oba dva v tichu
Otevřené oči
Cause we both know I'll never be your lover
I only bring the heat
Company under cover
Filling space in your sheets
Protože oba víme, že nikdy nebudu tvou láskou
Jsem jen ta co ti přináší teplo
Společnost pod přikrývkou
Zaplňujíc místo pod tvou dekou
Well I'll never be your lover
I only bring the heat
Company under cover
Filling space in your sheets, in your sheets
Dobrá, nikdy nebudu tvou láskou
Jsem jen ta co ti přináší teplo
Společnost pod přikrývkou
Zaplňujíc místo pod tvou dekou, pod tvou dekou
So please just... A tak prosím...
Blow out all the candles, blow out all the candles
"You're too old to be so shy," he says to me so I stay the night
It's just a young heart confusing my mind
But we're both in silence
Wide-eyed, both in silence
Wide-eyed, like we're in a crime scene
Sfoukni všechny svíčky, sfoukni všechny svíčky
"Jsi už velká na to, aby ses styděla," řekl mi, a tak jsem zůstala přes noc
Je to mladé srdce, co mate mou mysl
Ale jsme oba v tichu
Otevřené oči, oba dva v tichu
Otevřené oči, jako bychom byli na místě činu

Text přidala zabimlade

Text opravila DoubleBread

Video přidala zabimlade

Překlad přidala zabimlade

Překlad opravila DoubleBread

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

His Young Heart

Reklama

Daughter texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.