Playlisty Akce
Reklama

Anthem for a Planet - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Oh I will fighting to the anger, because I'll never let you die
To travel to the past and return to the primal life
Here is the aim of our feelings; here is the aim of what we've done
And seek behind the oceans
Justice is what I've lost
Oh, budem bojovať až do hnevu, pretože ťa nikdy nenechám zomrieť
Cestovať do minulosti a vrátim sa k základom života
Tu je zámer našich pocitov; tu je zámer toho, čo sme urobili
A hľadať za oceánmi
Spravodlivosť je to, čo som stratil
Still yesterday we were in harmony
From the sea, a new life increase
From the sun, wildlife is born
Can explain you anymore
Ešte včera sme boli v harmónii
Z mora, nový život vzrástol
Zo slnka, voľne žijúci život sa rodí
Môžem ti to už vysvetliť
We share the violence of our broken hearts
We are burning our souls inside
We've found the place where story be written
And the glory held the world
Zdieľame násilie našich zlomených sŕdc
Spaľujeme naše duše vo vnútri
Našli sme miesto, kde sa bude písať príbeh
A sláva drží svet
Fight for her? Walking on her line
Fight for the Earth and my heart burn inside
Rage for life!! With my final force
Defend the place where my child will be born
Bojovať za ňu? Kráčať po jej hranici
Bojovať za Zem a moje srdce horí vo vnútri
Zlosť na celý život!! S mojimi konečnými silami
Brániť miesto, kde sa moje dieťa narodí
I don't know if it's an error or just our human trouble day
I saw how planet looked and I'm just here to contemplate
Forest became a building or an amazing large highway
Ocean just pollution
It's time to go away
Neviem, či je to chyba alebo len náš ľudský ťažký deň
Videl som, ako planéta vyzerala a prišiel som len uvažovať
Z lesa sa stala budova alebo úžasná veľká diaľnica
Oceán znečistený
Je čas ísť preč
We changed the water to an acid rain
Now the future is closed and dead
Wars destroyed the human soul
Here is the place called nevermore!!
Zmenili sme vodu na kyslý dážď
Teraz je budúcnosť uzavretá a mŕtva
Vojny zničili ľudskú dušu
Tu je miesto zvané nikdy viac!!
We share the violence of our broken hearts
We are burning our souls inside
We've found the place where story be written
And the glory held the world
Zdieľame násilie našich zlomených sŕdc
Spaľujeme naše duše vo vnútri
Našli sme miesto, kde sa bude písať príbeh
A sláva drží svet
We share the violence of our broken hearts
We are burning our souls inside
We've found the place where story be written
And the glory held the world
Gaia Animus Dei...
Zdieľame násilie našich zlomených sŕdc
Spaľujeme naše duše vo vnútri
Našli sme miesto, kde sa bude písať príbeh
A sláva drží svet
Zem Myseľ Boha...

Text přidal Liciko

Text opravil Efai

Video přidal paja65

Překlad přidal Efai

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

The Modern Age

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.