Playlisty Kecárna
Reklama

Under Control - text, překlad

playlist Playlist
Above the big building the cross shines red
"It's the best for you" is all his relations said
The years of his life follow hit after hit
Time thanks him with an apoplectic fit
Nad velkou budovou kříž září červeně
"Je to pro tebe nejlepší" říkají všichni jeho známí
Roky svého života následovala rána za ránou
Čas mu děkuje záchvatem mrtvice
Nobody looks inside him
The scars of his soul
All that they think is
"Patient under control"
Nikdo do něj nevidí
Jizvy na jeho duši
Všechno, co si myslí, je
"Pacient pod kontrolou"
Able to move only with a wheel-chair
A wreck, half of his body is not to repair
Night after night he stays motionless in bed
But he can't sleep, 'cause his thoughts are so sad
Může se pohybovat jen na invalidním vozíku
Vrak, polovina jeho těla není opravitelná
Noc za noc zůstává bez pohybu na posteli
Ale nemůže spát, protože jeho myšlenky jsou smutné
He is old, what can he do?
He is cold, nothing to do!
Wish his dreams would never go
His dreams mean how can he go
Je starý, co může dělat?
Je chladný, nic nelze dělat!
Přeje si, aby jeho sny nikdy nešly
Jeho sny znamenají to, jak jde
Nurse walks on the corridor with rubber gloves on
The room next door's expty-now another one's gone
Sitting in the bath tub, unable to wash himself
Needs the help to clean his body from a 24-moth slave
Sestra kráčí na chodbě s gumovými rukavicemi
Pokoj vedle je prázdný - teď je další pryč
Sedíce ve vaně, neschopen se umýt
Potřebuje pomoc vyčistit své tělo od 24hodiného otroctví
Week for week, month for month, where is the time?
Year for year, the state of health for dying is too fine
He rolls his chair to balcony, opens the french windows
One moment he stands on one leg, irrevocable he goes
Týden po týdnu, měsíc po měsíci, kde je čas?
Rok za rokem, stav zdraví umírání je moc jemné
Jede se svým vozíkem na balkon, otevírá francouzská okna
V jednu chvíli stojí na jedné noze, neodvolatelně jde
He was old, what could he do?
He was cold, nothing to do
Wished his dreams would never go
Broken dreams – why did he go?
Je starý, co může dělat?
Je chladný, nic nelze dělat!
Přál si, aby jeho sny nikdy nešly
Rozbité sny - proč šel?

Text přidal DevilDan

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Conclusion & Revival

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.