Kecárna Playlisty
Reklama

To Where Fires Cannot Feed - text, překlad

playlist Playlist
We throw ourselves,
Like rocks against the heavens
To call to us - attention,
And set our sites for higher ground
Odhazujeme sami sebe
Jako kameny proti nebesům
Zavolá nás - pozornost
A rozhodnout se pro vyšší zemi
Weaved within the nervous system,
Of the blood to devote
We keep the dormant fragments,
Of self destructive code
Opleten nervovým systémem
Krve k věnování
Udržujeme fragmenty
Sebe destrukce ve spánku
Into the emptiness
Where fires cannot feed
No way to hold
A burden of another name
Do prázdnoty
Kde ohně nemůžou být krmeny
Není jak udržet
Břemeno jiného jména
We gnaw at each other
From across the opening grave
And go to memories
To visit our own lives
Okusujeme se navzájem
Přes otevřený hrob
A jde do vzpomínek
K otevření našich vlastních životů
You carry my life
Inside you,
My only witness
Neseš můj život
Uvnitř tebe
Můj jediný svědek
We hide in the bodies of greater beings Skrýváme se v těle vyšších bytostí
Together as one,
Through endless trials
Společně jako jeden
Skrze nekonečné pokusy
Into the emptiness,
Where fires cannot feed
No way to hold
The burden of life, alive
Do prázdnoty
Kde ohně nemůžou být krmeny
Není jak udržet
Břemeno života, naživu

Text přidal Fikus3x3

Video přidal DevilDan

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Construct

Reklama

Dark Tranquillity texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.