Kecárna Playlisty
Reklama

Shadow In Our Blood - text, překlad

playlist Playlist
We are delusional, down goes mortality
Still we fight off and create as the only creatures
In a life kept secret
Ways that stand the point left beyond
Jsme bludy, dolů jde smrtelnost
Stále bojujeme a tvoříme, jako jediné bytosti
Jsme v životě měli tajemství
Způsoby, které zastáváme, bod zůstal za námi
No, there is a void between our hands
That drowns us out of light
An arrow laced with liquid darkness
For every sun gods heart
Ne, mezi našima rukama je prázdnota
Která nás topí ve světle
Šíp namočen v kapalné temnotě
Za každé slunce, boží srdce
No, it has always been right here
Like a shadow in our blood
No, it waits for you and me
A shadow in our blood
Ne, vždycky to bylo přímo tady
Jako stín v naší krvi
Ne, čeká to na tebe a mě
Stín v naší krvi
We are delusional from fiction of reality
To prayers for prosperity
Our loneliness that we resist your pale attraction
Give into the dream with open eyes
Jsme bludy z fiktivní reality
Chtějící prosperující modlitby
Naše osamělost, kterou se bráníme tvé světlé přitažlivosti
Vzdej se snu s otevřenýma očima
Oh, will this world within a world live on
Another page torn from the book of secrets
Where was I when the voices fell to no sound
And who remembers the hours
Oh, bude tento svět uvnitř světa žít dál?
Další stránka vytržená z knihy tajemství
Kde jsem byl, když hlasy nevydávaly zvuk
A kdo si pamatuje ty hodiny
No, it has always been right here
Like a shadow in our blood
No, it waits for you and me
A shadow in our blood
Ne, vždycky to bylo přímo tady
Jako stín v naší krvi
Ne, čeká to na tebe a mě
Stín v naší krvi
Here in the barren land still
Far from the shores of real
Beings born beyond borders
What we even thought that once
You were invincible
Tady na neúrodné půdě stále
Daleko od břehu reálnosti
Bytosti narozené za hranicemi
Kterými jsme kdysi prošli
Byla jsi neviditelná
No, it has always been right here
Like a shadow in our blood
No, it waits for you and me
A shadow in our blood
Ne, vždycky to bylo přímo tady
Jako stín v naší krvi
Ne, čeká to na tebe a mě
Stín v naší krvi

Text přidal vonKlein

Video přidal vonKlein

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama

We Are The Void

Reklama

Dark Tranquillity texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.