Kecárna Playlisty
Reklama

I Am The Void - text, překlad

playlist Playlist
Drink this water again
That runs by without memory
Where your name is lost
Drink and forget yourself
Napij se znovu této vody
Která běží bez paměti
Tam, kde je tvé jméno ztraceno
Napij se a zapomeň na sebe
This featureless stream
That carries your face further on
These waters know you
It calls you by your own true name
Tento nevýrazný proud
Který nese tvou tvář daleko
Tyhle vody tě znají
Volají tě tvým pravým jménem
Have you ever noticed
The spaces in between
Where live is in recession
And agony begins
Všiml sis někdy
Mezer mezi
Tím kde je život v recesi
A kde začíná agónie
I am the call, I speak inside of you
I am the void that haunts you
I am the howl that calls you out
I am the void, I am the void
Jsem volání, mluvím uvnitř tebe
Jsem prázdnota, co tě straší
Jsem vytí, které tě volá
Jsme prázdnota, jsem prázdnota
You rest your weary head
On to the underworld
Let the silent whispers
Look at your walking dreams
Tvá unavená hlava odpočívá
V podzemí
Nech ticho šeptat
Podívej se na své kráčející sny
In time with the pulse
Of what is long since gone
The beat of the fallen
Is cold already in your blood
Postupem času pulzují
Tím, co je dlouho pryč
Bití padlého
Je chlad v tvé krvi
The machinery of chaos
Comes alive in you
Chained in the grinding wheel
Of forces unseen
Strojní zařízení je chaos
V tobě ožívá
Připoután k brusnému kotouči
Sil neviděných
I am the call, I speak inside of you
I am the void that haunts you
I am the howl that calls you out
I am the void, I am the void
Jsem volání, mluvím uvnitř tebe
Jsem prázdnota, co tě straší
Jsem vytí, které tě volá
Jsme prázdnota, jsem prázdnota
You have always been
Between another set of walls
Outside of which the world
Is watching down on you
Vždy jsi byl
Mezi další sadou zdí
Venku tě svět
Pozoruje
Inside the silence speaks
Kept close to the endless alibi
Never reaching out
Never give in
Uvnitř ticho hovoří
Drželo blízko nekončící alibi
Nikdy nedosáhne
Nikdy se nevzdá
I am the call, I speak inside of you
I am the void that haunts you
I am the howl that calls you out
I am the void, I am the void
Jsem volání, mluvím uvnitř tebe
Jsem prázdnota, co tě straší
Jsem vytí, které tě volá
Jsme prázdnota, jsem prázdnota

Text přidal vonKlein

Video přidala SuperSonic

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama

We Are The Void

Reklama

Dark Tranquillity texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.