Kecárna Playlisty
Reklama

Wish - text, překlad

playlist Playlist
Dark Sarah:
Look how far we are
I can almost catch a star
I think they look different
When seen from a distance
Temná Sarah:
Koukej, jak daleko jsme
Skoro můžu chytit hvězdu
Myslím, že vypadají jinak
Když je vidíš z dálky
Dragon:
Everything here is so familiar
It almost hurts
But do you know what is worse?
I'm stuck on this lousy ship
Drak:
Všechno je tady tak povědomé
Skoro to bolí
Ale víš co je horší?
Že musím trčet na téhle odporné lodi
Dark Sarah:
Come here and see how high we are now!
Temná Sarah:
Pojď sem a podívej se, jak vysoko teď jsme
Dragon:
I know, I'd rather stay where I am now
Drak:
Já vím, radši zůstanu kde jsem
Dark Sarah:
Are you afraid of the heights?
Temná Sarah:
Bojíš se výšek?
Dragon:
I'm not!
Drak:
Nebojím!
Dark Sarah:
You're afraid of the heights!
Temná Sarah:
Ty se bojíš výšek!
Dragon:
I'm not!
You know that once I did fly!
Drak:
Nebojím!
Vždyť víš, že jsem kdysi létal!
Dark Sarah:
You and I will now fly
The moon shines so bright
Temná Sarah:
Ty a já teď poletíme
Měsíc září tak jasně
Both:
From darkness we both will climb
Reach higher and higher!
Oba:
Oba vyšplháme z temnoty
Dosáhneme výš a výš
Dark Sarah:
Look, Dragon, no hands!
Temná Sarah:
Hele, Draku, nedržím se!
Dragon:
You're such a show off...
Drak:
Ty se tak předvádíš...
Both:
Here two castaways
That's us, drift along
The milky way
They're hoping that someday
All of their dreams will come true
Oba:
Tady ti dva trosečníci
To jsme my, unášeni
po mléčné dráze
Doufajíc že jednoho dne
Se všechny naše sny vyplní
I wish, I wish upon a star that my
heart will be found there where you are
Přeji si, přeji si k hvězdě, aby mé
srdce bylo nalezeno tam, kde jsi ty
We're going to the hills
Where the dreams will be real
The gods will see we have the key!
Míříme do kopců
Kde se sny stanou skutečností
Bohové uvidí, že máme klíč!
You and I will now fly
The moon shines so bright
From darkness we both will climb
Reach higher and higher!
Ty a já teď poletíme
Měsíc září tak jasně
Oba vyšplháme z temnoty
Dosáhneme výš a výš
You and I may find, find
You and I, with you I'll find
Finally peace of mind
Ty a já můžeme najít, najít
Ty a já, s tebou najdu
Konečně klid v duši

Text přidal Scoth

Text opravila Stormchild

Video přidala Stormchild

Překlad přidala Stormchild

Je zde něco špatně?
Reklama

The Golden Moth

Reklama

Dark Sarah texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.