Playlisty Kecárna
Reklama

Violent Roses - text, překlad

playlist Playlist
Sarah: “lalalaa! Perfect night, perfect sleep, perfect morning!
I cannot wait to see how my flowers feel today.
Be a rose, be a sage, a tulip or a bluebell
Motherly joy it brings to me
To give them love and care, water and
What is this?
Sarah: "lalalaa! Dokonalá noc, dokonalý spánek, dokonalé ráno!
Nemůžu se dočkat, až uvidím, jak se dnes mají moje květiny
Ať je to růže, ať je to šalvěj, tulipán nebo zvonek
Mateřskou radost mi to přináší
Dávat jim lásku a péči, vodu a
Co je tohle?"
“The garden once so red is now full of death
All is gone, torn apart are my dearest friends.
Maybe I wanna hurt you violently
All is gone, torn apart are my dearest friends!
Maybe I’m gonna hurt you violently
Silently you will pay…
Dark Sarah: … you will pay for this.”
"Zahrada kdysi tak rudá je teď plná smrti
Všechno je pryč, roztrhaní jsou mí nejmilejší přátelé
Možná ti chci brutálně ublížit
Všechno je pryč, roztrhaní jsou mí nejmilejší přátelé!
Možná ti brutálně ublížím
Tiše zaplatíš...
Temná Sarah: ...zaplatíš za to"
Dark Sarah: “poison ivy, thorn and broom, lily of the valley
They are now my new best friends, helping me to revenge!
Snakeroot, doll’s eyes, oleander and deadly nightshade.
Belladonna, how convenient a name for a plant of bane”
(Evil flowers: Belladonna what a name!)
Temná Sarah: "Škumpa jedovatá, trní a janovec, konvalinka
Ti jsou teď mí noví nejlepší přátelé, pomáhají mi k pomstě!
Hadí kořen, bílý samorostlík, oleandr a smrtící blín
Rulík, jak vhodné jméno pro rostlinu zkázy
(Zlé květiny: Rulík, jaké to jméno!)
“All my roses torn and dead, but hail my new friends,
Poisonous and spiky are they!
Look at this venomous garden… hahahahahaha
Powerful, sneaky and quick!
Now I got it… a poison apple!”
"Všechny moje růže jsou roztrhané a mrtvé, ale pohleď na mé nové přátele
Jsou jedovatí a pichlaví!
Podívej se na tuhle jeduplnou zahradu... hahahahahaha
Mocná, záludná a rychlá!
Už to mám... jedovaté jablko!"
“Maybe I’m gonna hurt you violently!
Poison ivy, thorn and broom, lily of the valley!
Maybe I’m gonna hurt you violently!
Snakeroot doll’s eyes, oleander
And maybe a suicide tree… hahahahaha!”
(Evil flowers: Lalllallaa!)
"Možná ti chci brutálně ublížit!
Škumpa jedovatá, trní a janovec, konvalinka!
Možná ti brutálně ublížím
Hadí kořen, bílý samorostlík, oleandr
A možná sebevražedný strom... hahahahaha!”
(Zlé květiny: Lalalaa!)
“Lalalaa, into the oven goes this pie I made with “love and care”.
How I always loved to cook, make you a supper.
(… The poisonous pie…)
This time you will be surprised but only for a while,
(… Now take a bite…)
Cause once you swallow a piece of this pie of poison apples
(… Just swallow the bite…)
I will just watch while you are squirming in your pain.
You little snake!”
"Lalalaa, do trouby půjde tenhle koláč, který jsem udělala s "láskou a péčí"
Jak ráda jsem vždycky vařila, dělala ti večeři
(...Otrávený koláč...)
Tentokrát budeš překvapený, ale jen na chvilku
(...Teď si kousni...)
Protože jakmile spolkneš kousek tohohle koláče z otrávených jablek
(...Jenom polkni ten kousek...)
Budu se jen dívat, zatímco ty se budeš kroutit v bolestech
Ty malý hade!"
“The garden once so red, is now full of death.
Poison ivy, thorn and broom are my dearest friends.
Maybe I’m gonna hurt you violently
Me and my deadly plants have now evil plans…”
"Zahrada kdysi tak rudá, teď plná smrti
Škumpa jedovatá, trní a janovec jsou mí nejmilejší přátelé
Možná ti brutálně ublížím
Já a mé smrtící rostliny teď máme ďábelské plány..."

Text přidala Heidi9

Text opravila Heidi9

Video přidala horky

Překlad přidala Heidi9

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Behind The Black Veil

Reklama

Dark Sarah texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.