Playlisty Kecárna
Reklama

Trespasser - text, překlad

playlist Playlist
Dark Sarah:
Who are you, what do you follow me for?
You've shared my dream for years, that is real
What you've left behind I know you can't find
Leave me alone this path is my own
Temná Sarah:
Kdo jsi, proč mě pronásleduješ?
Roky se mnou sdílíš můj sen, tak to je
Co jsi nechal za sebou, vím že nemůžeš najít
Nech mě být, tato cesta je jen moje
Dragon:
I come alone, I come alone in peace, my dear
But you opened the door for me to seek more
Now I've come here to find what's mine
Drak:
Přicházím sám, sám a v míru, má drahá
Ale otevřela jsi dveře, abych mohl požadovat víc
Teď jsem přišel najít to, co je mé
Dark Sarah:
Stay
Temná Sarah:
Přetrvává
Dragon:
You'll see we share the pain right here
Drak:
Víš, sdílíme stejnou bolest
Dark Sarah:
The heat is here to stay, it burns our way
Temná Sarah:
Žár přetrvává, spaluje naši cestu
Dragon:
I've come to guide us out from here
Drak:
Přišel jsem nás odsud vyvést
Dark Sarah:
Why you're here it is hard to see
I think what you need is something from me
Temná Sarah:
Proč tu jsi není snadné říct
Myslím, že ode mne něco potřebuješ
Dragon:
But there's nowhere to run under the ardent sun
Drak:
Ale tady není kam utéct, pod planoucím sluncem
Both:
You need me like I need you
Oba:
Potřebuješ mne stejně, jako já tebe
Stay
The heat is here to stay, it burns our way
Stay
The heat is here to stay, it burns our way
Přetrvává
Žár přetrvává, spaluje naši cestu
Přetrvává
Žár přetrvává, spaluje naši cestu
And I feel alive with you, how strange and new for me! A já se s tebou cítím být naživu, to je pro mě tak zvláštní a nové
Dragon:
For years I kept inside the darkness I know too well but now there´s light!
Drak:
Roky jsem uvnitř zadržoval temnotu, kterou znám tak dobře, ale nyní je tam světlo!
Dark Sarah:
Don't you play with me, don't lie!
Temná Sarah:
Nehraj si se mnou, nelži!
Both:
Stay
The heat is here to stay, it burns our way
Oba:
Přetrvává
Žár přetrvává, spaluje naši cestu
Stay
(You'll see we share the pain right here)
The heat is here to stay, it burns our way
(I’ve come to guide us out from here)
Přetrvává
(Víš, sdílíme stejnou bolest)
Žár přetrvává, spaluje naši cestu
(Přišel jsem nás odsud vyvést)
Stay
(You'll see we share the pain right here)
The heat is here to stay, it burns our way
(I’ve come to guide us out from here)

Přetrvává
(Víš, sdílíme stejnou bolest)
Žár přetrvává, spaluje naši cestu
(Přišel jsem nás odsud vyvést)

Text přidal Scoth

Text opravila Stormchild

Video přidal Scoth

Překlad přidala Stormchild

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

The Golden Moth

Reklama

Dark Sarah texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.