Playlisty Kecárna
Reklama

Save Me - text, překlad

playlist Playlist
Look at my bleeding heart
See the tears, you caused these scars
Confused and lonely
I guess I was in this only
Why did you trick me this way
When I was planning happy days?
Podívej na mé krvácející srdce
Vidíš ty slzy, ty jsi zavinil ty jizvy
Zmatená a osamělá
Myslím, že jsem v tom byla pouze já
Proč jsi mě takto podvedl
Když jsem plánovala šťastné dny?
Tell me why you led me on
But save me from your weeping songs
Stronger by anger I'll make it
But tell me one thing:
What, what took you so damn long
To decide that our love was gone?
Instead you fooled me!
Save me- uuuuu- Save me -uuuuuu!
Pověz mi, proč jsi mě tahal za nos
Ale vynech svoje smutné nářky
Posílena hněvem to překonám
Ale řekni mi jednu věc:
Co, co ti trvalo tak zatraceně dlouho
Než jsi došel k rozhodnutí, že naše láska je pryč?
Místo toho jsi mě klamal!
Zachraň mě... Zachraň mě...
If I were you I would listen to
Every word I have to say
There is no safety for you wherever you stay
Look, look at your creation!
Now, now you'll need pure salvation
To keep me away from you!
Kdybych byla tebou, poslouchala bych
Každé slovo, které musím říci
Neexistuje pro tebe bezpečí, ať jsi kdekoli
Podívej, podívej, co jsi stvořil!
Teď, teď budeš potřebovat čisté spasení
Abys mě udržel od sebe!
Save me- uuuuu- Save me -uuuuuu!
So, I fell into your snare
But what do I really care?
Save me, save me- uuuuu!
Zachraň mě... Zachraň mě...
Tak jsem upadla do tvé léčky
Ale co mi je vlastně po tom?
Zachraň mě... Zachraň mě...
Save me- uuuuu- Save me -uuuuuu!
Now you'll pay for my heart
Revenge is much sweeter than your love
Save me, save me- uuuuu!
Zachraň mě... Zachraň mě...
Teď budeš platit za mé srdce
Pomsta je mnohem sladší než tvá láska
Zachraň mě... Zachraň mě...!

Text přidala ---Lada---

Text opravila Heidi9

Video přidala ---Lada---

Překlad přidala ---Lada---

Překlad opravila Heidi9

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Behind The Black Veil

Reklama

Dark Sarah texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.