Playlisty Kecárna
Reklama

Rain - text, překlad

playlist Playlist
The ferryman came
To end this game
Lift me up, let me rest in the rain
And float on the golden tears
Převozník přišel
Aby ukončil tuhle hru
Zvedni mě nahoru, nech mě odpočívat v dešti
A plout na zlatých slzách
This shimmery boat
Made me think of you
Looking up, watching the moon
And towards the light I headed in the night
Tahle třpytivá loďka
Mi připomněla tebe
Dívám se nahoru, pozoruju měsíc
A v noci jsem se vydala ke světlu
Where do you take me with your white boat?
On these golden tears this ferry floats
Be welcome, healing rain, take away my pain
- Be welcome to make me whole again!
Kam mě bereš svou bílou loďkou?
Na těchto zlatých slzách pluje tenhle prám
Buď vítán, uzdravující dešti, odnes mou bolest
- Buď vítán, abys mě znovu učinil celou!
I've found my way on the Misty Island
Looked the sea in the eyes and
I've danced with Death himself
Našla jsem svou cestu na Mlžném ostrově
Podívala se moři do očí a
Tančila jsem se samotnou Smrtí
This journey's my own
My path far from home
But where does it lead from here?
- In these streams I will not disappear!
Tahle pouť je moje vlastní
Moje cesta daleko od domova
Ale kam mě povede dál?
- V těchto proudech nezmizím!
Where do you take me with your white boat?
On these golden tears this ferry floats
Be welcome, healing rain, take away my pain
- Be welcome to make me whole again!
Kam mě bereš svou bílou loďkou?
Na těchto zlatých slzách pluje tenhle prám
Buď vítán, uzdravující dešti, odnes mou bolest
- Buď vítán, abys mě znovu učinil celou!
Fate: You've found the fountains of light after all this time
You have chosen to live now use the chance wisely
Together: I/Promise to follow the path of light, not to stray
Fate: Let the rain of golden tears fix you and make you whole again
Osud: Našla jsi fontány světla po vší té době
Rozhodla ses žít, užij tu šanci dobře
Společně: Slibuji/Slib následovat stezku světla, nesejít z cesty
Osud: Nech déšť zlatých slzí, aby tě opravil a učinil tě znovu celou
Where do you take me with your white boat?
On these golden tears this ferry floats
Be welcome, healing rain, take away my pain
- Be welcome to make me whole again!
Kam mě bereš svou bílou loďkou?
Na těchto zlatých slzách pluje tenhle prám
Buď vítán, uzdravující dešti, odnes mou bolest
- Buď vítán, abys mě znovu učinil celou!

Text přidala Heidi9

Překlad přidala Heidi9

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

The Puzzle

Reklama

Dark Sarah texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.