Playlisty Kecárna
Reklama

Memories Fall - text, překlad

playlist Playlist
Sarah: I should welcome yesterday and leave the ache and pain away, you say
This life give me many tears, and now my dreams are full of fears
Sarah: Měla bych přivítat včerejšek a nechat bolest a zármutek za sebou, říkáš
Tenhle život mi dal spoustu slz a teď jsou mé sny plné strachů
Fate: Weep no more Sarah, the black veil will rise and change your sorrow to a new life! Osud: Už neplač, Sarah, černý závoj se zvedne a změní tvůj smutek v nový život!
Sarah & Fate: In the flames of your pain, you must walk until the rain comes. Sarah & Osud: V plamenech své bolesti musíš kráčet, dokud nepřijde déšť
Fate: Listen to me Sarah.
Sarah: Yes, I hear you.
Fate: Welcome to a different dawn!
Osud: Poslouchej mě, Sarah
Sarah: Ano, slyším tě
Osud: Vítej v jiném jitru!
Sarah & Fate: Memories fall, memories fall, memories fall, memories fall-
They will be gone!
Memories fall, memories fall, memories fall!
Sarah: Memories. There'll be life for me too!
Fate: Memories, they will finally leave you.
Sarah & Fate: Memories fall, memories fall, memories fall!
Sarah & Osud: Vzpomínky padají, vzpomínky padají, vzpomínky padají, vzpomínky padají-
Budou pryč!
Vzpomínky padají, vzpomínky padají, vzpomínky padají!
Sarah: Vzpomínky. Bude tu život i pro mě!
Osud: Vzpomínky, konečně tě opustí
Sarah & Osud: Vzpomínky padají, vzpomínky padají, vzpomínky padají!
Dark Sarah: I know now tears are left behind, and there's something new to find for me.
(Fate: I see the world fades, behind your black veil.)
Dark Sarah: Now I've conquered all the pain, this new strength running through my veins
(Fate: I see your world fades, behind the black veil.)
Temná Sarah: Teď už vím, že slzy jsou za mnou, a že před sebou najdu něco nového
(Osud: Vidím, jak svět bledne za tvým černým závojem)
Temná Sarah: Teď, když jsem porazila všechnu bolest, mi v žilách koluje tahle nová síla
(Osud: Vidím, jak tvůj svět bledne za černým závojem)
Fate: The fear leaves you Sarah.
Dark Sarah: Yes, but who are you?
Dark Sarah & Fate: See how the black veil rises!
Osud: Strach tě opouští, Sarah
Temná Sarah: Ano, ale kdo jsi?
Temná Sarah & Osud: Pohleď, jak se černý závoj zvedá!
Dark Sarah & Fate: Memories fall, memories fall, memories fall, memories fall-
They will be gone!
Memories fall, memories fall, memories fall!
Dark Sarah: Memories. There'll be life for me too!
Fate: Memories, they will finally leave you.
Dark Sarah & Fate: Memories fall, memories fall, memories fall!
Temná Sarah & Osud: Vzpomínky padají, vzpomínky padají, vzpomínky padají, vzpomínky padají-
Budou pryč!
Vzpomínky padají, vzpomínky padají, vzpomínky padají!
Temná Sarah: Vzpomínky. Bude tu život i pro mě!
Osud: Vzpomínky, konečně tě opustí
Temná Sarah & Osud: Vzpomínky padají, vzpomínky padají, vzpomínky padají!
Dark Sarah & Fate: See, it is true, you will find strength in you just let the memories fall
This new life will give so much more!
Memories fall! Memories fall!
Temná Sarah & Osud: Vidíš, je to pravda, najdeš v sobě sílu, jen nech vzpomínky padnout
Tenhle nový život dá mnohem víc!
Vzpomínky padají! Vzpomínky padají!
Dark Sarah: Memories, there'll be life for me too!
Fate: Memories, they will finally leave you!
Dark Sarah & Fate: Memories fall, memories fall, memories fall!
Temná Sarah: Vzpomínky. Bude tu život i pro mě!
Osud: Vzpomínky, konečně tě opustí
Temná Sarah & Osud: Vzpomínky padají, vzpomínky padají, vzpomínky padají!

Text přidala Heidi9

Text opravila Heidi9

Video přidala Heidi9

Překlad přidala Heidi9

Překlad opravila Heidi9

Je zde něco špatně?
Reklama

Zajímavosti o písni

  • Roli Osudu zpívá zpěvačka Manuela Kraller. (Heidi9)
Reklama

Behind The Black Veil

Reklama

Dark Sarah texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.