Playlisty Kecárna
Reklama

Little Men - text, překlad

playlist Playlist
I'm searching for a getaway,
a better day,
but where are all the people,
I cannot stay
in this awful place
a minute longer
Hey bird is this the way?
This labyrinth is messing with my head
hey don't fly away!
There's a little gate
- goodbye, bye muddy hole!
Hledám cestu k úniku,
lepší den,
ale kde jsou všichni lidé,
nemohu zůstat
na tomhle strašném místě
ani minutu déle
Hej, ptáčku, je tohle cesta?
Tenhle labyrint mi zamotal hlavu
hej, neodlétej!
Tady je malá branka
- sbohem, nashle, blátivá díro!
I'll dance the night away
swaying like the hay
in the wind of change!
I'm moving to the beat
surrendering to heat,
the moment's holding on!
Protančím noc
houpajíc se v kruhu
ve větru změny!
Hýbu se do rytmu
vzdávám se horku
ta chvíle trvá!
Who are these little men with little hacks
who dance around the fireplace? A funny play
on this awful day, maybe they can
help me to find a way to flee this place
a stinky pile of dirt and the muddy caves
AND the little men...
goodbye, bye muddy hole!
Kdo jsou ti malí lidé s malými motyčkami
kteří tančí kolem krbu? Zábavná hra
na tenhle hrozný den, možná by mi mohli
pomoct najít cestu pryč z tohohle místa
smradlavá hromada bahna a blátivé jeskyně
A malí lidé...
sbohem, nashle, blátivá díro!
I'll dance the night away
swaying like the hay
in the wind of change!
I'm moving to the beat
surrendering to heat,
the moment's holding on!
Protančím noc
houpajíc se v kruhu
ve větru změny!
Hýbu se do rytmu
vzdávám se horku
ta chvíle trvá!
I'll dance the night away
feel the rythm in my veins!
I'm dancing on the stars,
moon, I hold you in my arms!
Aaah!
Protančím noc
cítím rytmus ve svých žilách!
Tančím na hvězdách,
měsíci, držím tě v náruči!
Aaah!

Text přidala Heidi9

Text opravila Heidi9

Video přidala Heidi9

Překlad přidala Heidi9

Překlad opravila Heidi9

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

The Puzzle

Reklama

Dark Sarah texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.