Playlisty Kecárna
Reklama

Light In You - text, překlad

playlist Playlist
This winter night the northern lights surround me.
The wind is cold, I thought the moon had left my path, but there you are,
With the shining light in your heart, it gives me hope
And you say you can fix my broken soul.
Tahle zimní noc, severská světla mě obklopují
Vítr je chladný, myslela jsem, že měsíc opustil mou stezku, ale tady jsi
Se zářícím světlem v srdci, dává mi to naději
A říkáš, že můžeš spravit mou rozbitou duši
I have come to guide you to a new path in your life
I can see the light in you Sarah, now let it shine.
Přišel jsem tě vést na nové stezce tvým životem
Vidím v tobě světlo, Sarah, teď ho nech zářit
Stay with me, the world's an empty place without you.
Look at me, it's a lonely night, I'm leaning on you.
Live with me, through the darkest hours of night
I beg you, stay with me for another day.
Zůstaň se mnou, svět je bez tebe prázdné místo
Podívej se na mě, je osamělá noc, spoléhám na tebe
Žij se mnou, skrze nejtemnější hodiny noci
Prosím tě, zůstaň se mnou další den
My work is done, can you see the glow on the horizon?
The first sunrays will make me fade away, how I wish I could stay.
Stay with me, for the first sunbeam and for eternity,
The day will come, but in my heart there's dark without your light.
Má práce je hotová, vidíš ten svit na obzoru?
První sluneční paprsky mě nechají zmizet, jak bych si přál moct zůstat
Zůstaň se mnou, po první paprsek slunce a po věčnost
Ten den přijde, ale v mém srdci je tma bez tvého světla
Stay with me, the world's an empty place without you.
Look at me, it's a lonely night I'm leaning on you.
Live with me, through the darkest hours of night.
I beg you, stay with me, with me.
Zůstaň se mnou, svět je bez tebe prázdné místo
Podívej se na mě, je osamělá noc, spoléhám na tebe
Žij se mnou, skrze nejtemnější hodiny noci
Prosím tě, zůstaň se mnou, se mnou
See, it's another day!
And it's a fine day, you're still here!
See the first sunbeam.
It's another day!
It's a miracle!
Podívej, je další den!
A je to krásný den, jsi stále tady!
Podívej na první sluneční paprsek
Je další den!
Je to zázrak!
Stay with me, the world's an empty place without you.
Look at me, it's a lonely night I'm leaning on you.
Live with me through the darkest hours of night.
I beg you, stay with me, for another day!
Live with me through another day!
Stay with me for another day!
Zůstaň se mnou, svět je bez tebe prázdné místo
Podívej se na mě, je osamělá noc, spoléhám na tebe
Žij se mnou, skrze nejtemnější hodiny noci
Prosím tě, zůstaň se mnou další den!
Žij se mnou skrze další den!
Zůstaň se mnou další den!

Text přidala Heidi9

Video přidala Heidi9

Překlad přidala Heidi9

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Behind The Black Veil

Reklama

Dark Sarah texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.