Playlisty Kecárna
Reklama

Island in the Mist - text, překlad

playlist Playlist
It's time to rise again cause I'm gasping for air, life still lingers here
Time, I wasted too much time lying in the grime and ocean streams
Along the waves of death, in the midst of the dead, I drifted here
The island in the mist calls for me I dare not to resist
Je čas znovu povstat, protože lapám po dechu, život tu stále prodlévá
Čas, ztratila jsem příliš mnoho času ležením ve špíně a proudech oceánu
Po vlnách smrti, mezi mrtvými, jsem sem připlula
Ostrov v mlze mě volá, neodvažuji se vzdorovat
Rise, like a queen,
to be seen not forgotten
and to thrive, claim your right for your life
in the Eyes of Death!
Povstaň, jako královna,
abys byla viděna, ne zapomenuta
a abys vzkvétala, vyžádala si právo na svůj život
v Očích Smrti!
These souls that whisper in the mist
tell me tales of long gone tragedies
The statues in the row
play a final role in their memories
Ty duše, které šeptají v mlze
mi vypráví příběhy dávno ztracených tragédií
Sochy v řadě
hrají hlavní roli v jejich vzpomínkách
Rise, like a queen,
to be seen not forgotten
and to thrive, claim your right for your life
in the Eyes of Death!
Povstaň, jako královna,
abys byla viděna, ne zapomenuta
a abys vzkvétala, vyžádala si právo na svůj život
v Očích Smrti!
Waves wash the shore,
there's no way back
from an eerie track
And here among the dead
the empty eyes are watching your back
Vlny omývají břeh,
není cesty zpět
z přízračné stezky
A tady mezi mrtvými
prázdné oči sledují tvá záda

Text přidala Heidi9

Text opravila Heidi9

Překlad přidala Heidi9

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

The Puzzle

Reklama

Dark Sarah texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.