Playlisty Kecárna
Reklama

Deep And Deeper - text, překlad

playlist Playlist
I'm determined to find the key so I open the door
It's a path to the unknown, my mind and something much more
Darkness swallows me as I walk further away from it all
The tunnels keep on going deep and deeper into these walls, into these walls
Jsem odhodlaná najít klíč, takže otvírám dveře
Je to stezka do neznáma, mojí mysli a něčeho mnohem víc
Temnota mě polyká, jak kráčím dál a dál od toho všeho
Tunely pokračují hluboko a hlouběji do těchto zdí, do těchto zdí
Deep and deeper I go, into the mountain doors
The crystals guide my walk towards the blue glow
And deeper I go, the earthy wind is raw
I touch the final door and see the shining hall!
Hluboko a hlouběji jdu, do horských dveří
Krystaly vedou mé kroky skrze modrý svit
A hlouběji jdu, zemitý vzduch je drsný
Dotýkám se posledních dveří a vidím zářivý sál!
Then I enter the massive hall filled with shimmering stones
In the centre of it all I see a crystal clear pond
There's a beast lying on the rocks, I have found him in time
Here I'm meeting my inner friend who sleeps
In the heart of my mind, in the heart of my mind
Pak vcházím do obrovského sálu plného třpytivých kamenů
Ve středu toho všeho vidím křišťálově čisté jezírko
Na kamenech leží netvor, našla jsem ho včas
Tady se setkávám se svým vnitřním přítelem, který spí
V srdci mé mysli, v srdci mé mysli
Deep and deeper I go, into the mountain doors
The crystals guide my walk towards the blue glow
And deeper I go, the earthy wind is raw
I touch the final door and see the shining hall!
Hluboko a hlouběji jdu, do horských dveří
Krystaly vedou mé kroky skrze modrý svit
A hlouběji jdu, zemitý vzduch je drsný
Dotýkám se posledních dveří a vidím zářivý sál!
The water is clear, he is sleeping - I hear!
I need to get near, I need to get near!
Deep and deeper I go, they drag me down below, I fall
Voda je čistá, on spí - to slyším!
Potřebuji se dostat blízko, potřebuji se dostat blízko!
Hluboko a hlouběji jdu, táhnou mě dolů, padám
Deep and deeper I go, they drag me down below
To the depths of the pond
Towards their shiny kingdom
And deeper I go, the water streams are cold
The grip is so strong of the creatures of the pond!
Hluboko a hlouběji jdu, táhnou mě dolů
Do hlubin jezírka
K jejich lesklému království
A hlouběji jdu, vodní proudy jsou chladné
Sevření tvorů z jezírka je tak pevné!

Text přidala Heidi9

Text opravila Heidi9

Překlad přidala Heidi9

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

The Puzzle

Reklama

Dark Sarah texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.