Playlisty Kecárna
Reklama

Dance with the Dragon - text, překlad

playlist Playlist
Dragon: I know why you're here,
don't try to escape my dear,
you've been naughty I know
by trying to steal something of my own
Dark Sarah: I have no idea,
why I have been dragged down here...
Dragon: Don't lie!
DS: ...nor what you're talking about,
and sir there's no reason to shout!
Dragon: And sure there's a reason to shout!
DS: I saw the key but didn't steal!
Dragon: You saw the key and tried to steal!
Drak: Vím, proč jsi tady,
nezkoušej utéct, má drahá,
vím, žes zlobila
snažila ses ukrást něco, co je mé
Temná Sarah: Nemám tušení,
proč mě to táhlo sem dolů...
Drak: Nelži!
TS: ...ani o čem to mluvíš,
a pane, není důvod křičet!
Drak: A je tu důvod křičet!
TS: Viděla jsem klíč, ale nekradla!
Drak: Vidělas klíč a zkoušela krást!
Dragon: I see... what do we have here?
DS: What? ...nothing...
Drak: Aha... co to tu máme?
TS: Co? ...nic...
Dragon: Now I know why
you're here, you are a mischievous thief
DS: ...I just can't lie to him...
Dragon: But if you want the key,
you need to earn it my dear!
DS: He sees right through me, oh bugger! He just...
Dragon: This is how we treat our guests
who are trying to cheat,
you need to earn it my dear!
DS: ...took the only ticket I had, I guess I have to
Dragon: So you will be my rag doll tonight, tonight
DS: See where this leads
Dragon: At the dragon's ball!
DS: At the dragon's ball!
Drak: Teď už vím proč
jsi tady, jsi zlomyslná zlodějka
TS: ...prostě mu nemůžu lhát...
Drak: Ale jestli chceš klíč,
musíš si ho zasloužit, má drahá!
TS: Vidí přímo skrze mě, ten mizera! On si prostě...
Drak: Takhle se chováme k našim hostům,
kteří se snaží švindlovat,
musíš si to zasloužit, má drahá!
TS: ...vzal jediný lístek, který jsem měla, asi budu muset
Drak: Takže budeš mou hadrovou panenkou dnes večer, dnes večer
TS: Vidím, kam tohle vede...
Drak: Na dračím plese!
TS: Na dračí ples!
DS and Dragon: Take my all, I surrender, surrender!
Look at me and the way I ask for forgiveness, kindness and help!
Take my all, I surrender, surrender!
You/I will die another day, another way
TS a Drak: Vezmi si moje všechno, vzdávám se, vzdávám se!
Podívej se na mě a způsob, jakým prosím o odpuštění, laskavost a pomoc!
Vezmi si moje všechno, vzdávám se, vzdávám se!
Zemřeš/Zemřu jiný den, jiným způsobem
DS: I think we're done now
Dragon: You think so?
DS: ...I have to go!
Dragon: You're not going anywhere!
TS: Myslím, že už jsme skončili
Drak: Opravdu?
TS: ...Musím jít!
Drak: Nepůjdeš nikam!
DS: Why are you making this...
Dragon: You don't know...
DS: ...harder than it is?
Dragon: I cry on my own...
DS: You have the key
Dragon: In this lonely place...
DS: that you don't even need
Dragon: That is why...
DS: You're standing here between me and my life...
Dragon: I'm standing here between you and your life!
TS: Proč tohle děláš...
Drak: Ty nevíš...
TS: ...těžší, než to je?
Drak: Pláču sám...
TS: Máš klíč...
Drak: Na tomhle opuštěném místě...
TS: ...který ani nepotřebuješ
Drak: To je důvod, proč...
TS: Stojíš tu mezi mnou a mým životem
Drak: ...stojím tu mezi tebou a tvým životem!
DS: ...I'm sorry to say... TS: ...Je mi líto, že to musím říct...
Dragon: What now? ...Just get off with your tail! Drak: Co teď? ...Prostě pohni zadkem!
Dragon: Hahhah! Drak: Hahhah!
DS and Dragon: Take my all, I surrender, surrender!
Look at me and the way I ask for forgiveness, kindness and help!
Take my all, I surrender, surrender!
You/I will die another day, another way
TS a Drak: Vezmi si moje všechno, vzdávám se, vzdávám se!
Podívej se na mě a způsob, jakým prosím o odpuštění, laskavost a pomoc!
Vezmi si moje všechno, vzdávám se, vzdávám se!
Zemřeš/Zemřu jiný den, jiným způsobem
DS and Dragon: Nannannanna, leoleolelee!
Dragon: May I have this dance?
DS: Aaaah!
DS and Dragon: Nannannanna, leoleolelee!
Dragon: I will show you my best moves...
DS: Aaaah, your best moves...
Dragon: ...why don't you?
TS a Drak: Nannannanna, leoleolelee!
Drak: Smím prosit?
TS: Aaaah!
TS a Drak: Nannannanna, leoleolelee!
Drak: Ukážu ti své nejlepší pohyby...
TS: Aaaah, tvé nejlepší pohyby...
Drak: ...proč to neuděláš ty?
DS: I just need the key,
I'm trying to get out of here
I know that it's a bad deal
and disappointed you must feel
but please help me to escape
TS: Jen potřebuji ten klíč,
snažím se odtud dostat
Vím, že je to špatný obchod
a musíš se cítit zklamaný
ale prosím, pomoz mi utéct
DS and Dragon: Take my all, I surrender, surrender!
Look at me and the way I ask for forgiveness, kindness and help!
Take my all, I surrender, surrender!
Look at me and the way I ask for forgiveness, kindness and help!
Take my all, I surrender, surrender!
We will die another day, another way... another day... another way... another day... another way...!
TS a Drak: Vezmi si moje všechno, vzdávám se, vzdávám se!
Podívej se na mě a způsob, jakým prosím o odpuštění, laskavost a pomoc!
Vezmi si moje všechno, vzdávám se, vzdávám se!
Podívej se na mě a způsob, jakým prosím o odpuštění, laskavost a pomoc!
Vezmi si moje všechno, vzdávám se, vzdávám se!
Zemřeme jiný den, jiným způsobem... jiný den... jiným způsobem... jiný den... jiným způsobem!

Text přidala Heidi9

Text opravila Heidi9

Video přidala Heidi9

Překlad přidala Heidi9

Překlad opravila Heidi9

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

The Puzzle

Reklama

Dark Sarah texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.