Playlisty Kecárna
Reklama

Cliffhanger - text, překlad

playlist Playlist
[Marching through the tides...]
If I could change, I'd change what's mine to change
[Marching through the tides...]
Give me a sign and I'll jump from the heights
And they can wonder why I fell down and died
[Marching through the tides...]
Give me a sign and I'll jump to the sky
[Marching through the tides...]
Give me a sign and no one asks you why
you still loved me
or why am I still here
The morning comes turning into a day
And I'll be colors in the...
[Kráčící vlnami...]
Kdybych se mohla změnit, změnila bych, co můžu změnit
[Kráčící vlnami...]
Dej mi znamení a já skočím z výšin
A mohou se divit, proč jsem spadla a zemřela
[Kráčící vlnami...]
Dej mi znamení a já skočím do nebes
[Kráčící vlnami...]
Dej mi znamení a nikdo se nebude ptát proč
Jsi mě pořád miloval
Nebo proč jsem stále tady
Ráno přichází a mění se v den
A já budu barvami v...
Rainbow world
You'll find out it changes you
Rainbow world
You'll find out how strange it is
in the Rainbow world
You'll be the foam on the sea
It's a rainbow
It's a Rainbow world for me
Duhovém světě
Zjistíš, že tě změní
Duhový svět
Zjistíš, jak je to podivné
V Duhovém světě
Budeš pěnou na moři
Je to duha
Je to pro mě Duhový svět
[Marching through the tides...]
Rainbow world!
[Marching through the tides...]
[Kráčící vlnami...]
Duhový svět!
[Kráčící vlnami...]
You fantasized about the dark
And let the evil light its spark
[Marching through the tides...]
Give me a sign and I'll jump to the sky
[Marching through the tides...]
Give me a sign and no one asks you
Why did it become real, and why am I still here!
Fantazíroval jsi o tmě
A nechal zlo, aby zažehlo svou jiskru
[Kráčící vlnami...]
Dej mi znamení a já skočím do nebes
[Kráčící vlnami...]
Dej mi znamení a nikdo se nebude ptát
Proč se to stalo skutečným, a proč jsem stále tady!
Rainbow world
You'll find out it changes you
Rainbow world
You'll find out how strange it is
in the Rainbow world
You'll be the foam on the sea
It's a rainbow
It's my final fall and the afterglow!
Duhový svět
Zjistíš, že tě změní
Duhový svět
Zjistíš, jak je to podivné
V Duhovém světě
Budeš pěnou na moři
Je to duha
Je to můj konečný pád a dosvit!
At the break of dawn
The cliffhanger falls
At the break of dawn
The cliffhanger falls
Za svítání
Visící na útesu padá
Za svítání
Visící na útesu padá
Rainbow world
You'll find out it changes you
Rainbow world
You'll find out how strange it is
in the Rainbow world
You'll be the foam on the sea
It's a rainbow
It's a Rainbow world, a Rainbow world
It's my final fall
Rainbow world
You'll be the foam on the sea
It's a rainbow
It's my rainbow fall
And the afterglow!
Duhový svět
Zjistíš, že tě změní
Duhový svět
Zjistíš, jak je to podivné
V Duhovém světě
Budeš pěnou na moři
Je to duha
Je to Duhový svět, Duhový svět
Je to můj konečný pád
Duhový svět
Budeš pěnou na moři
Je to duha
Je to můj duhový pád
A dosvit!

Text přidala Heidi9

Překlad přidala Heidi9

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

The Puzzle

Reklama

Dark Sarah texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.