Playlisty Kecárna
Reklama

Aquarium - text, překlad

playlist Playlist
Dark Sarah:
The Eye of the Sea is looking at me...
Evil Siren Mermaid:
I can take you there if you only dare!
Temná Sarah:
Oko Moře se na mě dívá...
Zlá siréna:
Můžu tě tam vzít, pokud se jen odvážíš!
DS:
I've reached out into the darkness
Long enough now it reaches out to me!
MM:
I am the sea and I'm calling!
Look the sea in the eye
- it's hiding, it's waiting in the shadows!
TS:
Natahovala jsem se do temnoty
Dost dlouho, teď se ona natahuje ke mně!
ZS:
Jsem moře a volám!
Podívej se moři do očí
- schovává se, čeká ve stínech!
MM:
Hear me now, don't fight back
Or this ocean will be your watery grave
And the sea, it will entomb
Your barren bones for enernity
Forever and eternity!
ZS:
Poslouchej, nebojuj se mnou
Nebo se tenhle oceán stane tvým vodním hrobem
A moře pohřbí
Tvé holé kosti na věčnost
Navždy a na věčnost!
DS and MM:
Down, down, down
The eye of the ocean sees you
Down, down, down
The depth of the ocean owns you
TS a ZS:
Dolů, dolů, dolů
Oko oceánu tě vidí
Dolů, dolů, dolů
Hloubka oceánu tě dostává
DS:
I've been dragged down
By a monster of the sea and night
I cannot fight
MM:
Be warned my friend - an angel and a mermaid
Are never the same, are never, ever the same!
TS:
Byla jsem zavlečena dolů
Nestvůrou moře a noci
Nemohu bojovat
ZS:
Měj se na pozoru, můj příteli - anděl a mořská panna
Nejsou nikdy totéž, nejsou vůbec nikdy totéž!
DS and MM:
Down, down, down
The eye of the ocean sees you
Down, down, down
The depth of the ocean owns you
TS a ZS:
Dolů, dolů, dolů
Oko oceánu tě vidí
Dolů, dolů, dolů
Hloubka oceánu tě dostává
Aquarium - if you gaze long into the abyss and darkness
Aquarium - the abyss will gaze back into you
Akvárium - když budeš dlouho zírat do hlubiny a temnoty
Akvárium - hlubina se na tebe zahledí zpátky
MM:
Take my hand, together we dive...
DS:
Into the depths and aquarium...
DS and MM:
The mystic aquarium
ZS:
Chyť se mé ruky, společně se ponoříme...
TS:
Do hlubin akvária...
TS a ZS:
Mystického akvária
DS:
Down, down, down
The eye of the ocean sees you
Down, down, down
The depth of the ocean owns you
TS:
Dolů, dolů, dolů
Oko oceánu tě vidí
Dolů, dolů, dolů
Hloubka oceánu tě dostává
DS and MM:
Aquarium - if you gaze long into the abyss and darkness
Aquarium - the abyss will gaze back into you
MM:
Aquarium...
DS:
If I'm ready to dive...
MM:
Aquarium!
DS:
...I'm ready to die
- it's hiding, waiting in the shadows!
TS a ZS:
Akvárium - když budeš dlouho zírat do hlubiny a temnoty
Akvárium - hlubina se na tebe zahledí zpátky
ZS:
Akvárium...
TS:
Jestli jsem připravená se ponořit...
ZS:
Akvárium!
TS:
...jsem připravená zemřít
- schovává se, čeká ve stínech!

Text přidala Heidi9

Text opravila Heidi9

Video přidala Heidi9

Překlad přidala Heidi9

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

The Puzzle

Reklama

Dark Sarah texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.