Kecárna Playlisty

The End Of Human Race - text, překlad

playlist Playlist
Here they come, the winged minions
of the dark lord
As black clouds, they block the light of the sun
By their side, flies the king of the demon locusts
The destroyer lord, and chosen son
of the apocalypse
Tady jdou, okřídlení nohsledi
temného pána
Jako temné mraky, blokují světlo od slunce
Po jejich boku, letí král démonských kobylek
Pán ničitel a vybraný syn
apokalypsy
This for sure, is the end - of human race
Thunder roars, the abyss now, gaping wide
Darkness unleash, it's armies upon the world
The air filled with the stench of sulphur...
And burning flesh...
Toto je jistý, konec - lidské rasy
Hrom bouří, propast se nyní, otevírá
Temnota se odpoutává, její armády ve světě
Vzduch naplněn pachem síry...
A hořícího masa...
When the humans thought,
they had seen the worst of hell
The ground explodes and fills the sky of dirt,
and shattered bone
The necro-lord, rises from below
Gathered stands, the rest of his merciless horde
Když lidské myšlenky,
spatří hrůzu pekel
Země exploduje a naplňuje oblohu špínou,
a roztříštěnými kostmi
Pán mrtvol, povstává z hlubin
Shromážděný stojí, zbytek jeho nemilosrdné smečky
The merciless horde Nemilosrdné smečky
The very few that might be alive,
will be taken by the flames
The world is on fire, the flames climb higher...
Těch pár, jež přežije,
bude sežehnuto plameny
Svět hoří, plameny stoupají...
The humans - erased Lidé - vymazáni
Now on the site, of where this
slaughter took place
One building rise, built by the infernal race
A monument of evil, entirely made out of bones
Nyní na ploše, kde tato
jatka započala
Stavení roste, postaveno pekelnou rasou
Monument zla, postaven z kostí
It's all that remains - of the human race To je vše, co zbylo - z lidské rasy
The world is on fire - the flames climb higher... Svět hoří - plameny stoupají...
"A time lost to the pestilent horrors of a new demonic age"
"Impaled atop the monument the tortured will burn"
"Forever..."
"Šas ztratit odporný děs nové démonické doby"
"Probodnut na vrcholu monumentu, trpící shoří"
"Navždy..."
The very few that might be alive,
will be taken by the flames
The world is on fire - the flames climb higher...
Těch pár, jež přežije,
bude sežehnuto plameny
Svět hoří - plameny stoupají...
The humans erased... Lidé vymazáni...

Text přidala marrille

Video přidala Toissa

Překlad přidala MissH


Angelus Exuro Pro Eternus

Dark Funeral texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.