Kecárna Playlisty

My Latex Queen - text, překlad

playlist Playlist
Here I am, through the gloom stare
Again in hunger, and thirst for something new
Tady jsem, skrze pochmurný pohled
Znovu hladovíma žízním po něčem novém
Tonight - my hunger I'll please...
Your presence makes my pulse increase...
There she is - all in shiny black
Gothic queen, come with me
Let's get closer - let's unite
Let me enter you, and become as one
Dnes v noci - svůj hlad utiším...
Tvá přítomnost můj tep zrychluje...
Tady je - celá v leskle černé
Gotická královno, pojď se mnou
Přibliž se - spojíme se
Dovol mi vstoupit do tebe, a stát se jedním
I beg for thee please bend down
I want to see you from behind
You move your hips, side to side
Feel me - go down...
Žádám o tebe, prosím, zohni se
Chci tě vidět zezadu
Hýbeš boky, ze strany na stranu
Cítíš mě - jdu dolů...
Latex queen - feel my tongue in deep
Whirls around - climax is almost found
I rise to my feet - er****** slides in deep
I pound you hard - latex queen feels so sweet
Feels so sweet...
Latexová královna - cítíš můj jazyk hluboko
Víříš okolo - vrchol je skoro nalezen
Stoupám si - erekce klouže hlouběji
Tluču to do tebe - latexová královna, tak sladká
Tak sladká...
Latex queen - feels so sweet Latexová královna - tak sladká
We become as one... Jsme jedním...
"I love the way you feel, when I'm inside"
"I love the way - your latex shine"
"Miluju to, když cítíš, že jsem uvnitř"
"Miluju to, jak tvůj latex září"
"Deep inside of you, and full of seed"
Oh my latex queen - I am your steed"
"Hluboko v tobě, a plna semena"
Ach, má latexová královno, jsem tvým ořem"

Text přidala marrille

Video přidala DeAd.AnGeL

Překlad přidala MissH


Angelus Exuro Pro Eternus

Dark Funeral texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.