Kecárna Playlisty

In My Dreams - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke
When the moon is high in the heavens,
"And the sharp winds howl like wolves."
Když je měsíc vysoko na nebesích
"A ostré vánky vyjí jako vlci."
I lay in the darkness twisting and turning,
"My mind won't give me any peace."
Ležím v temnotě zvrácené a děsivé.
"Má mysl nedá mi klidu."
I dream of when we were as one,
My secret passion is known to none.
If only I could turn back time,
"When your lips and heart they were only mine."
Sním o tom, kdy jsme byli jedním
Má tajná vášeň není nikomu známa.
Jen kdybych mohl vrátit čas
"Když tvé rty a srdce byly jen mé."
They were only mine... Byly jen mé..
Why do I think of our past together?
Your face haunts me - forever and ever
Dreaming of our time together
Your beauty haunts me, forever and ever
Proč myslím na naši společnou minulost?
Tvá tvář mě děsí - navždy a vždy
Snění o našich společných časech
Tvá krása mě děsí, navždy a vždy
I dream of when we were as one,
My secret passion is known to none.
If only I could turn back time,
"When on my erected pride you were sliding down"
Sním o tom, kdy jsme byli jedním
Má tajná vášeň není nikomu známa.
Jen kdybych mohl vrátit čas
"Když na mé ztopořené pýše kloužeš se"
You were sliding down... Kloužeš se...
Why do I think of our past together?
Your face haunts me - forever and ever
Dreaming of our time together
Your beauty haunts me, forever and ever
Proč myslím na naši společnou minulost?
Tvá tvář mě děsí - navždy a vždy
Snění o našich společných časech
Tvá krása mě děsí, navždy a vždy
"Of all the glistening stars - you shine brightest of them all." "Ze všech zářivých hvězd - záříš ty nejvíce"
Why do I think of our past together?
Your face haunts me - forever and ever
Dreaming of our time together
Your beauty haunts me, forever and ever
Proč myslím na naši společnou minulost?
Tvá tvář mě děsí - navždy a vždy
Snění o našich společných časech
Tvá krása mě děsí, navždy a vždy
In my dreams we are still together
Forever and ever...
V mých snech jsme stále spolu
Navždy a vždy...
Please let me sleep, forever - and ever Prosím, nech mě spát, navždy - a vždy

Text přidala marrille

Video přidala marrille

Překlad přidala MissH


Angelus Exuro Pro Eternus

Dark Funeral texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.