Playlisty Kecárna
Reklama

The Last Season - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Born of fire, a flame in the dark
Kept alight by the power of one desire
Return unto an age when freedom bloomed
Zrození ohně, plamene v temnotě
Držen rozsvícený mocí jedné touhy
Navrátil se do věku, kdy kvetla svoboda
Beneath the Oak and sycamore
Bonds forged to last forevermore
Pod dubem a smokvoní
Navěky kovaná pouta
Down through the endless seasons of time
Our voices cry together
We'll never let our land be taken away
We'll never let our bonds be severed
Níž těmito nekonečnými obdobími času
Naše hlasy spolu pláčou
Nikdy si nenecháme vzít naši zemi
Nikdy nenecháme rozdělit naše pouta
Long ago we lived for every season
Long ago we truly knew this pleasant land
Dávno jsme žili pro každé období
Dávno jsme opravdu znali tuto příjemnou zemi
Time marched on, the knowledge was lost
And the sense of being, free was now long
dead and gone
They herd us well, artificial cities to dwell
Čas se pohnul kupředu, znalost byla ztracena
A smysl bytí, volnost je teď dlouho mrtvá a pryč
Dobře nás stáhli, umělá města dlí
Deep forest, golden pastures
They leave our hearts enraptured
Hluboký les, zlaté pastviny
Nechávají naše srdce okouzlená
We know the secrets nature holds
Once last and now recovered
We know our place, inside the greater scheme
We know the craft, our rights uncovered
Známe tajemství, co svírá příroda
Kdysi trvala a teď jsou objevená
Známe naše místo, uvnitř většího plánu
Známe to řemeslo, naše odkrytá práva
Long ago we lived for every season
Long ago we truly knew this pleasant land
Dávno jsme žili pro každé období
Dávno jsme opravdu znali tuto příjemnou zemi

Text přidal DevilDan

Video přidal DevilDan

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

The Awakening

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.