Playlisty Kecárna
Reklama

Devil Went Down To Georgia - text, překlad

playlist Playlist
The Devil went down to Georgia
He was lookin' for a soul to steal
He was in a bind 'cause he was way behind
And he was willin' to make a deal
Ďábel šel dolů do Georgie
Hledal duše, které by mohl ukrást
A měl namále, protože byl hrozně pozadu
A byl ochotný uzavřít dohodu
When he came across this young man
Sawin' on a fiddle and playin' it hot
And the Devil jumped up on a hickory stump
And said, "Boy, let me tell you what"
Když narazil na hocha
Hrajícího na housle a hrajícího skvěle
A ďábel vyskočil na pařez
a řekl, "Hochu, teď mě poslouchej"
I guess you didnt know it
But I'm a fiddle player too
And if you care to take a dare
I'll just make a bet with you"
"Vsadím se, že jsi to nevěděl
Ale já také hraji na housle
A pokud máš zájem nechat se vyzvat
Uzavřeme dohodu"
"Now you play a pretty good fiddle, boy
But give the Devil his due
I'll bet a fiddle of gold against your soul
'Cos I think I'm better than you"
"Hraješ sice dost dobře, kluku
Ale dej mi přece trochu kreditu
Vsadím zlaté housle proti tvojí duši
Protože si myslím, že jsem lepší než ty."
The boy said, "My name's Johnny
And it might be a sin
But I'll take your' bet, you're gonna regret
Cause I'm the best there's ever been"
Ten kluk řekl, "Jmenuji se Johnny
A dost možná je to hřích
Ale přijímám tvou sázku, budeš litovat
Protože jsem nejlepší hráč, co kdy byl."
Johnny your rosin up your bow and play your fiddle hard
'Cause hell's broke loose in Georgia and the Devil deals the cards
And if you win you get this shiny fiddle made of gold
But if you lose the Devil gets your soul
Johnny, nalešti si smyčec a pořádně hraj na své housle
Protože v Georgii se otevřelo peklo
A ďábel rozdává karty
A pokud vyhraješ, dostaneš tyhle zářivé zlaté housličky
Ale pokud prohraješ, ďábel dostane tvou duši.
The Devil opened up his case
And he said, "I'll start this show"
And fire flew from his fingertips
As he rosined up his bow
Ďábel otevřel své pouzdro
a řekl, "Já to tu rozjedu."
A oheň mu lítal z prstů
Když si leštil smyčec
And then he pulled the bow across the strings
And it made an evil hiss
And a band of demons joined in
And it sounded something like this
A když přejel smyčcem přes struny
Zle to zasyčelo
Pak se k němu přidala banda démonů
A znělo to nějak takhle
When the Devil finished
Johnny said, "well you're pretty good old son
But just sit down in that chair right there
Let me show you how its done
Když ďábel skončil,
Johnny řekl,"No, hraješ dost dobře, synu!
Ale sedni si tamhle na židli
A já ti ukážu, jak se to dělá!"
Fire on the mountain, run boys, run
The Devil's in the House of the Rising Sun
Chicken in the bread pan pickin' at dough
Granny does your dog bite? No child, no
Oheň na horách, utečte, kluci, utečte
Ďábel je v domě vycházejícího slunce
Kuřata jsou na pekáči, vybírají těsto
Babičko, kouše váš pejsek? Ne, dítě, ne
The Devil bowed his head
Because he knew that he'd been beat
And he laid that golden fiddle
On the ground at Johnny's feet
Ďábel sklonil hlavu
Protože věděl, že byl poražen
A položil zlaté housle na zem
K Johnnyho nohám
Johnny said, "Devil,just come on back
If you ever wanna try again
I done told you once you son of a bitch
I'm the best there's ever been"
Johnny řekl, "Ďáble, klidně se vrať,
Budeš-li si to chtít někdy zopakovat
Ale řekl jsem to jednou,
ty zkurvysynu,
Jsem ten nejlepší, co kdy byl!"
He played, 'Fire on the Mountain', run boys, run
The Devil's in the House of the Rising Sun
Chicken in the bread pan pickin' at dough
Granny does your dog bite? No child, no
Hrál: 'Oheň na horách, utečte, kluci, utečte
Ďábel je v domě vycházejícího slunce
Kuřata jsou na pekáči, vybírají těsto
Babičko, kouše váš pejsek? Ne, dítě, ne'

Text přidal kamilos

Videa přidala Teri_24

Překlad přidala Teri_24

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Million mile reflections

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.