Kecárna Playlisty
Reklama

One - text, překlad

playlist Playlist
The time is of the essence
and the essences is of you.
I have never known someone
who does things like you do.
You take the time to laugh it up
you call things as they are.
You are my, you are my, tiny shiny star.
Čas je podstatou
a podstata tebe.
Nikdy jsem neznala někoho
kdo dělá věci jako ty.
Věnuješ čas k pobavení
nazýváš věci takové jaké jsou.
Jsi moje, jsi moje, malinká zářící hvězda.
Take me away-huh
Take me away-oh
Take me away-oh to place where I become, become,
One, two, three, four, five
I feel so alive, yeah huh
One, two, three, four five
I feel so, I feel so alive-yeah
Vezmi mě pryč- huh
Vezmi mě pryč- oh
Vezmi mě pryč- oh na místo kde se stanu, stanu,
Jedna, dva, tři, čtyři, pět
Cítím se tak živ, jo -huh
Jedna, dva, tři, čtyři, pět
Cítím tak, cítím se tak živ- jo
Simple times in a simple place
have never felt so good.
Until we met I always felt
a bit misunderstood.
You take the time to listen close,
you part the cloudy skies.
'Cause even the rain can't help but fall
for your big baby blue eyes
Jednoduchý čas na jednoduchém místě
nikdy se necítíš tak dobře.
Dokud jsme se nepotkali vždy jsem se cítila
trochu nepochopeně.
Věnuješ svůj čas pozornému poslouchání,
jsi část oblačné oblohy.
Protože ani déšť ti nemůže pomóct padnout
pro tvoje baby modré oči
Take me away-Huh
Take me away-oh
Take me away-oh to a place where I become, become,
One, two, three, four, five
I feel so alive.yeah huh
One, two, three, four, five
I feel so, I feel so alive yeah,
Vezmi mě pryč- huh
Vezmi mě pryč- oh
Vezmi mě pryč- oh na místo kde se stanu, stanu,
Jedna, dva, tři, čtyři, pět
Cítím se tak živ, jo -huh
Jedna, dva, tři, čtyři, pět
Cítím tak, cítím se tak živ- jo
One two three four five, I feel so alive Jedna, dva, tři, čtyři, pět, cítím se tak živ
One is for the number of days it took for me to fall
Two is when I knew that you were one to play along
Three we started see how deep we could be if we were to trust that
Four our love could handle anything that came to us and at
Five in the morning we stop, we listen, we talk, we kiss and we stare can't believe we're there.
Jedna je pro číslo dní, kterých mi trvalo něž jsem spadnula
Dva je když jsem zjistila že si hrajeme jako jeden
Tři když jsme zjistily jak hluboko bychom mohly být kdybychom tomu věřily
Čtyři naše láska může zvládnout vše co k nám příjde a na
Pět ráno se zastavíme, posloucháme, mluvíme, líbáme se a zíráme, protože nemůžeme uvěřit že tam jsme.
The time is up the essence and the essences is of you. Čas je podstata, tvoje podstata
Take me away-huh
Take me away-oh
Take me away-oh To a place where I become, become
Vezmi mě pryč- huh
Vezmi mě pryč- oh
Vezmi mě pryč- oh na místo kde se stanem, stanem
Vezmi mě pryč- oh na místo kde se stanem, stanem jedním
Take me away-huh
Take me away-oh
Take me away-oh To a place where I become, we become One.

Text přidala Hanishka

Text opravila Hanishka

Video přidala Hanishka

Překlad přidala 2100

Je zde něco špatně?
Reklama

Nezařazené v albu

Reklama

Dani Shay texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.