Playlisty Kecárna
Reklama

How To Never Stop Being Sad - text, překlad

playlist Playlist
Repeat to yourself that they’re not really gone
Time has proven that fooling yourself into believing
A lie is the most effective way to deal with
Things you have no control over
Opakuj si, že nejsou opravdu pryč
Čas dokázal, že šálení se do víry
V lež je nejefektivnější způsob, jak se vyrovnávat
S věcmi, nad kterými nemáš žádnou kontrolu
Keep listening to the mixtapes they made you
Over-analyse every single word you hear
“Was this a sign that things were going wrong”
No no, you were the one that cared too hard, not them
Poslouchej mixtapy, kvůli kterým
Přespříliš analyzuješ každé slovo, které slyšíš
"Bylo tohle znamení, že věci jdou do háje?"
Ne ne, to ty jsi se staral až moc, ne oni
Stay up every single night staring at your phone
Either attempting to gather up the courage to
Turn these demons, these constant reminders of
Your loneliness into nothing more than a bad dream
Or praying just for one second you could feel
The warmth of equally returned love
Zůstávej vzhůru každou noc, zírajíc na svůj mobil
Buďto pokoušejíc se sebrat dost kuráže, abys
Změnil ty démony, ty konstantní připomínky
Tvé samoty, v nic jiného než zlý sen
Nebo modlíc se pro jednu vteřinu, ve které bys mohl
Cítit teplo stejně opětované lásky
Go out for coffee four times a week by yourself
Always bring your notebook, never stop writing
Leave little comics and thank you notes with your tip
Watch them smile as you get in your car
Běž sám na kafe čtyřikrát týdně
Vždy si vezmi blok, nikdy nepřestávej psát
Nech malé malůvky a děkovné kartičky se spropitným
Dívej, jak se usmívají, zatímco nasedáš do auta
Always talk down on yourself whenever possible
My life is shit because I deserve it, right?
You must have done something real bad
Its' nearly impossible for you to cry now
Vždy se přesvědčuj, kdykoliv je to možné
"Můj život je na hovno, protože si to zasloužím, že?"
Musel jsi udělat něco opravdu špatného
Je skoro nemožné, abys teď plakal
Avoid your friends for weeks even though
They’re the only sense of consistency you have
Left in your life, if they really wanted
To see you they’d come, but they won’t (who cares?)
Týdny se vyhýbej svým přátelům, i když
Jsou jediný smysl konzistence, která
Ti v životě zbyla, pokud by tě opravdu chtěli
Vidět, přišli by, ale nepřijdou (koho to zajímá?)
Allow yourself to lose interest in the things you love
Watch as you begin to take a backseat to the
World around you, don’t fight it
Become a secondary character in your own motion picture
Nech ztratit svůj zájem ve věcech, které miluješ
Dívej, jak bereš zadní sedadlo
Ke světu kolem tebe, nebojuj s tím
Staň se vedlejším charakterem v tvém vlastním obraze
But most importantly drown every single one of
Your feelings in old stolen rum, learn to
Love the taste of it dripping down your throat
Find comfort in the warmth coming from your
Stomach, you’re drinking bottled love now
Ale hlavně utop každý
Svůj pocit ve starém rumu, nauč se
Milovat tu chuť sklouzávat do tvého krku
Najdi útěchu v tom teplu vycházejího z tvého
Břicha, teď piješ lásku v láhvi
You don’t need other people to drive away your loneliness
You just needed to find a way to talk to it
Nepotřebuješ ostatní, aby se zbavili tvé samoty
Jen potřebuješ najít způsob, jak s ní mluvit

Text přidala IrogamiCZ

Video přidala IrogamiCZ

Překlad přidala IrogamiCZ

Překlad opravila IrogamiCZ

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

It's All In Your Head

Reklama

dandelion hands texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.