Playlisty Akce
Reklama
playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

I've got a sudden itch
They're gonna raise my rent
I'm gonna run around, let people know I don't need this
Náhle po něčem toužím
Zvednou mi nájem
Budu pobíhat po okolí, a dám lidem vědět, že to nepotřebuju
I want to, I like to, I'm gonna file yeah
March around, through the town, it's all goin' down wow
Chci to, líbí se mi to, nabrousím to, yeah
Pochoduju kolem, napříč městem, všechno se to hroutí, wow
Stay, wait
Doesn't matter what they say, fake
Doesn't matter if we fake all of it for the sake of a fix
We can taste what it's like to love
Zastav se, počkej
Nezáleží na tom, co řeknou, předstírej
Nezáleží na tom, jestli to budeme kvůli opravě všechno předstírat
Můžeme okusit, jaké to je milovat
I don't know you very well
But they don't have to know that
We don't have to show that
Neznám tě příliš dobře
Ale to o ni nemusí vědět
Nemusíme jim to dát najevo
Been a little while since we played as kids
I found it impressive the way you worked those wooden limbs
But she's amazing for every occasion
I want a lot more of your mom around
I'm sad she's gone and couldn't have more time
To notice all the ways her bright ass shines
But he's impatient
Creeps on Brayden
No one really likes your dad around
Je to nějaká doba, co jsme si jako děti hrávaly
Vždycky mě to ohromilo, jak jsi dělala ty dřevěný končetiny
Ona je ale úžasná při každé příležitosti
Chci, aby tady byla tvoje máma častěji
Jsem smutný, že je pryč, a já neměl víc času
Abych si všiml, jak celá zářila
On je ale netrpělivý
Sleduje Braydena
Nikdo tady tvého tátu moc nemusí
Stay, wait
Doesn't matter what they say, fake
Doesn't matter if we fake all of it for the sake of a fix
We can taste what it's like to love
Zastav se, počkej
Nezáleží na tom, co řeknou, předstírej
Nezáleží na tom, jestli to budeme kvůli opravě všechno předstírat
Můžeme okusit, jaké to je milovat
I'm at the top of my little world
But I never felt so alone
The more it seems like I've grown up the more
I've been shrinking in
Jsem na vrcholu svého malého světa
Ale nikdy jsem se necítil tak sám
Čím více se zdá, že jsem dospěl, tím více se zmenšuju
I drown myself in material
Waiting for some kind of punishment
But consequence don't make no sense
When there's nobody there who gives a damn
Topím se v těch materiálech
Čekám na nějaký druh trestu
Ale následky nedávají žádný smysl
Když nikoho nezajímají
I don't know you very well
But they don't have to know that
We don't have to show that
Neznám tě příliš dobře
Ale to o ni nemusí vědět
Nemusíme jim to dát najevo
Now that's winter's over and you got an apartment
I think about the times when we shaved our armpits
And she was gracious
Knew we were wasted
I wish we had more of your mom around
The big city life is getting busy and hectic
We should reconnect and have sex in my Lexus
And he was racist
Except for asians
And no one really likes your dad around
Teď když už je zima u konce a ty máš vlastní byt
Vzpomínám na ty doby, kdy jsme si společně vyholili podpaží
A ona byla laskavá
Věděla, že jsme na sračky
Kéž by tvoje máma byla častěji poblíž
Život velkoměsta je plný práce a stresu
Měli by jsme se spolu vyspat v mým Lexusu
A on byl rasista
Až na asiaty
A nikdo tady tvého tátu moc nemusí
Stay, wait
Doesn't matter what they say, fake
Doesn't matter if we fake all of it for the sake of a fix
We can taste what it's like to love
Zastav se, počkej
Nezáleží na tom, co řeknou, předstírej
Nezáleží na tom, jestli to budeme kvůli opravě všechno předstírat
Můžeme okusit, jaké to je milovat
Stay, wait
Does it matter if I pay? Fake
Doesn't matter if you make me believe you can feel anything
I can vaguely relate to love
Zastav se, počkej
Záleží na tom, jestli zaplatím? Předstírej
Nezáleží na tom, jestli mě přinutíš uvěřit, že vážně něco cítíš
Nejasně se dokážu vcítit do lásky

Text přidal LimeCZ

Video přidal LimeCZ

Překlad přidal Pennywise

Překlad opravil Pennywise

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Artificial Selection

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.