Kecárna Playlisty
Reklama

Blodeuwedd - text, překlad

playlist Playlist
Look into the water, tell me what do you see?
I see a woman of flowers crying out to be free
I see a Goddess, a woman, in a circle of trees
I see Math and Gwydion fall to their knees
Fall to their knees
Pohlédni do vody, řekni mi, co vidíš?
Já vidím ženu z květin jak křičí po volnosti
Vidím Bohyni, ženu, v kruhu stromů
Vidím Math a Gwydiona padat na kolena
Na kolena
Welcome the May Queen
Sing for her now
For as the year turns to Samhain
She'll return as an owl
Blodeuwedd the owl
Vítej Královnu Května
Nyní zpívej pro ni
Jak se rok blíží k Samhainu
Vrátí se jako sova
Sova Blodeuwedd
Stand alone in the tower,watch over your land
Hear the call of a hunter, call him into your hands
He is dark, he is handsome, and the King is away
Gronw says he must go now, but you ask him to stay
Ask him to stay
Stůj sama ve věži, pohlédni na svůj kraj
Slyš volání ovce, zavolej ho do své náruče
Je temný, je krásný, a Král je pryč
Gronw praví, že musí jít, ale ty ho žádáš, aby zůstal
Žádáš, aby zůstal
She can't live without him, so while the King is away
They plot to kill him in a year and a day.
With a foot on a cauldron, a goat holds him true.
By a fast running river, came the spear from Gronw,
And the eagle it flew.
Ona bez něho nemůže žít, takže zatímco Král je pryč
Plánují ho zabít do roka a do dne
S nohou na kotli, koza ho drží v pravdě
Po rychle běžící řece, přišlo kopí od
Gronwa
A orel, ten letěll
My son where are you? For only I see
An old rotting eagle upon an oak tree
Come to me young lion and rest this night
For your wife is a bird now, she will never see light
Cursed to hunt in the night
Můj synu, kde jsi? Jen, abych viděla.
Starý upadající orel na dubovém stromu
Pojď ke mně mladý lve a odpočívej tuto noc
Tvá žena je nyní ptákem, nikdy neuvidí světlo
Prokleta, aby lovila v noci

Text přidal mikibull27

Text opravila WhiteCorco

Video přidal mikibull27

Překlad přidala WhiteCorco

Překlad opravila WhiteCorco

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Herne's Apprentice

Reklama

Damh the Bard texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.