Kecárna Playlisty
Reklama

White Rose - text, překlad

playlist Playlist
I'll tell you a tale of when time had no meaning,
When legend and history walked hand in hand,
When the swords of the mighty had bested the Dragon,
But the Elven still walked in the land.
Řeknu vám příběh z doby, kdy čas neměl význam,
Kdy legenda a dějiny chodili ruku v ruce
Kdy meče mocných přemohly
Draka,
ale Elfové pořád chodili po zemi
White rose: queen of the summer,
White rose: queen of the fall,
White rose: the new guard will follow,
White rose: the old guard will fall.
Bílá růže: královna léta
Bílá růže: královna podzimu
Bílá růže: nová stráž bude následovat
Bílá růže: stará stráž padne
The sun and the moon were fixed in the heavens.
The whole world grew weary as summer stood still.
A queen of great courage and the heart of the Dragon
Set her throne above the Elf Hill.
Slunce a měsíc byly upevněny v nebesích.
Celý svět unavovalo jak stále vládlo léto.
Královna velké statečnosti a se srdcem Draka
postavila svůj trůn nad Elfským kopcem
White rose: queen of the summer,
White rose: queen of the fall,
White rose: the new guard will follow,
White rose: the old guard will fall.
Bílá růže: královna léta
Bílá růže: královna podzimu
Bílá růže: nová stráž bude následovat
Bílá růže: stará stráž padne
The queen on her throne called the Elven before her,
And said: look around you, time should march on.
I ask you to bow and make history the victor-
The day of the legends is gone.
Královna na svém trůnu zavolala Elfy před sebe
A řekla: podívejte se kolem sebe, čas by měl pokročit
Žádám vás, abyste se sklonili a učinili dějiny vítězem-
čas legend končí.
White rose: queen of the summer,
White rose: queen of the fall,
White rose: the new guard will follow,
White rose: the old guard will fall.
Bílá růže: královna léta
Bílá růže: královna podzimu
Bílá růže: nová stráž bude následovat
Bílá růže: stará stráž padne
The people approached her to offer their blessings,
And each brought red roses to lay at their feet.
While the Elven came forward to lay their last flowers:
White as the summer's defeat.
Lidé k ní přistoupili aby jí nabídli svá požehnání,
a každý přinesl rudé růže, aby jí je položili k nohám.
A Elfové přistoupili, aby položili své poslední květiny:
Bílé, jako porážka léta.
White rose: queen of the summer,
White rose: queen of the fall,
White rose: the new guard will follow,
White rose: the old guard will fall.
Bílá růže: královna léta
Bílá růže: královna podzimu
Bílá růže: nová stráž bude následovat
Bílá růže: stará stráž padne
The cycles of time weave the world in their circles,
And the flower-crowned queen is among us again.
While the Elves have their place in the verses of legend
But not in the history of Man.
Cykly času tkají svět ve svých kruzích,
A královna korunovaná květinami je znovu mezi námi.
A Elfové mají své místo ve slokách legend
Ale ne v dějinách Člověka.
White rose: queen of the summer,
White rose: queen of the fall,
White rose: the new guard will follow,
White rose: the old guard will fall.
Bílá růže: královna léta
Bílá růže: královna podzimu
Bílá růže: nová stráž bude následovat
Bílá růže: stará stráž padne

Text přidala tetrismaniak

Video přidala Isiel

Překlad přidala annabeth

Je zde něco špatně?
Reklama

Call The Names

Reklama

Heather Dale texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.