Playlisty Kecárna
Reklama

Turn The Final Page (Tattletail Song) - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Mama knows when
The darkness draws our demise
We've been through hell far
Too many times to deny
We want to lift the curse
But you'll do this first
Open up my box tonight
Máma ví, když
Tma kreslí náš znak
Prošli jsme peklem
Příliš mnohokrát popřeni
Chceme, aby zrušila kletbu
Ale ty to uděláš jako první
Otevři můj box, dnes v noci
Make no noise 'cause
The footsteps crave her desire
She'll make sure to put out
The fire in your heart
She'll tear you apart cause from the start
She had no intention to die
Nedělej žádné zvuky
Protože kroky ukájejí její touhu
Ujistí se, že jsi to vynesl ven
Oheň ve tvém srdci
Ona tě roztrhá na kusy už od samého začátku
Neměla v úmyslu zemřít
So we say
Come and play
We wanna lighten up your day
But our scars
Bring us farther from the joy
But just
Try not to entertain the darkness
Hide and seek isn't as easy
With the heartless
Find me
You will find me
But my mama wants to play now
Takže říkáme,
Pojď a hraj
Chceme rozjasnit tvůj den
Ale naše jizvy
Nás táhnou dál od radosti
Ale jen
Se snažíme bavit tmu
Schovávaná není tak jednoduchá
S bezcitností
Najdi mě
Najdeš mě
Ale má matka chce hrát teď
We're broken
Torn and awoken
There's more than just the one
And they're like me
Torn away from family
No more personality
Make us mad you know the price
Just try to survive
Turn the final page
She's watching you on stage
Jsme rozbití
Potrhaní a probuzení
Je jich tu více než jen jeden
A jsou jako já
Odtrženi od rodiny
Být bez osobnosti
Nás dohání k šílenství, znáš cenu
Jen se pokus přežít
Otoč poslední stranu
Ona tě sleduje z jeviště
Stuck in the dark
Just think of why
The tears in your eyes on this night will revive
Your mama isn't home in her mind
But neither are you
You're one of a kind
Uvízl jsi ve tmě
Jen si představ proč
Slzy ve tvých očích dnes v noci ožijí
Tvá matka není doma, ve své mysli
Ale ty také ne
Jsi jediný svého druhu
Watch your step
When you walk too far down below
The shadows aren't the worst of
Your problems you know
She's lurking between while behind the scenes
Your life is your biggest foe
Sleduj své kroky
Když budeš chodit příliš daleko, dole
Stíny nejsou to nejhorší z
Tvých problémů, víš?
Ona se chvílemi skrývá v zákulisí
Tvůj život, je tvůj největší nepřítel
We're done
So young
We had no childhood like your own
We see smiles
But we're far too gone to care
So listen up!
We're kept on life support in the basement
All the pain inside there's no replacement
Find me
You will find me
But my mama want to play now
Skončili jsme
Tak mladí
Neměli jsme žádné dětství jako máš ty
Máme úsměvy
Ale jsme příliš daleko od péče
Tak poslouchej!
Stále jsme na přístrojích v suterénu
Všechna ta bolest uvnitř nejde nahradit
Najdi mě
Najdeš mě
Ale má máma chce hrát teď
We're broken
Torn and awoken
There's more than just
The one and they're like me
Torn away from family
No more personality
Make us mad you know the price
Just try to survive
Turn the final page
She's watching you on stage
Jsme rozbití
Potrhaní a probuzení
Je jich tu více než jen jeden
A jsou jako já
Odtrženi od rodiny
Být bez osobnosti
Nás dohání k šílenství, znáš cenu
Jen se pokus přežít
Otoč poslední stranu
Ona tě sleduje z jeviště
Turn the page
Turn the page!
Ritual engaged
Ritual engaged
We carry on cause we want her gone
Turn the page
Turn the page!
Night mode engaged
Night mode engaged
We are your friends till you are dead
Now listen up for our demand!
Otoč stranu
Otoč stranu!
Rituální záběr
Rituální záběr
Provádíme příčinu, chceme ji pryč
Otoč stranu
Otoč stranu!
Noční režim v záběru
Noční režim v záběru
Jsme tvými přáteli, dokud nezemřeš
Teď slyš náš požadavek!
Why am I alive?
What do you see?
Between the eyes!
There's no more time
To give you lies
For now that I am awake
You'll accept your fate!
For now that I am awake
You'll accept your fate!
Proč jsem naživu?
Co vidíš?
Mezi očima
Není moc času
Abys nám dával lži
Pro tuto chvíli jsem vzhůru
Přijmeš svůj osud!
Pro tuto chvíli jsem vzhůru
Přijmeš svůj osud!
We are the gifts
We are alive
Open the box and I'll show you a surprise
But don't let anybody else know
We're programmed to bite and mama knows
Jsme dary
Jsme živí
Otevři box a já ti ukážu překvapení
Ale nesmíš to dát vědět nikomu
Jsme naprogramovaní aby jsme kousali a máma to ví
We're broken
Torn and awoken
There's more than just
The one and they're like me
Torn away from family
No more personality
Make us mad you know the price
Just try to survive
Turn the final page
She's watching you on stage
Jsme rozbití
Potrhaní a probuzení
Je jich tu více než jen jeden
A jsou jako já
Odtrženi od rodiny
Být bez osobnosti
Nás dohání k šílenství, znáš cenu
Jen se pokus přežít
Otoč poslední stranu
Ona tě sleduje z jeviště
There's no more time
To give you lies
For now that I am awake
You'll accept your fate
For now that I am awake
You'll accept your fate
Není moc času
Abys lhal
Pro tuto chvíli jsem vzhůru
Přijmeš svůj osud!
Pro tuto chvíli jsem vzhůru
Přijmeš svůj osud!

Text přidala Smoukyn

Video přidala Smoukyn

Překlad přidala Smoukyn

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Nezařazené v albu

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.