Playlisty Kecárna
Reklama

Beyond - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Dream, beyond dreams
Beyond life you will find your song
Before sound, to be found close your eyes
Then rise, higher still, endless thrill
To the land of love beyond love
Come alive and you'll find
Forever watching you arrive
Sen, za snem
Za životem najdeš svoji písen
Před zvukem, který se nachází blízko tvých očí
Pak stoupej, stále výš, nekončící nadšení
Do země lásky bez lásky.
Ožij a najdeš.
Navždy sleduji tvůj příchod
You are the night, you are the ocean
You are the light behind the cloud
You are the end and the beginning
A world with time is not allowed
There's no such thing as competition
To find a way we lose control
Remember love, the holy mission?
This is the journey of the soul
The perfect song is written with silence
It speaks of places never seen
Your home's a promise long forgotten
It is the birthplace of your dreams
Ty jsi noc, ty jsi oceán
Ty jsi světlo za mrakem
Ty jsi konec na začátku
Svět s časem není povolen
Tady nejsou takové věci jako soupeření
Pro nalezení cesty jsme ztratili kontrolu
Pamatuješ lásku, svatou misi?
Tohle to je cesta duše.
Perfektní písen je napsána tichem
Mluví o místech nikdy nespatřených
Tvůj domov je slibem dlouho zapomenutý
Toto je místo zrodu tvých snů....

Text přidala hanbor

Video přidala hanbor

Překlad přidal pepYYYk

Překlad opravil pepYYYk

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Random Access Memories

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.