Playlisty Kecárna
Reklama

King - text, překlad

Ukaž píseň na Facebook

Not here to accept an apology
Call me the weaker sex so you can sleep
I'll show you how revenge can taste so sweet
I'll walk on water just to shake your belief
Nejsem zde pro přijetí omluvy
Nazýváš mě něžným pohlavím abys mohl spát
Ukážu ti jak odplata může chutnat sladce
Budu kráčet po vodě abych otřásla tvou vírou
Don't blame me for cutting you off at the knees
Destruction in your head just to give you some peace
Put me on a pedestal, call me obscene
You built the castle, but I rule over me
Neobviňuj mě že tě pokořuji
Zkáza v tvé hlavě jen abys dosáhl klidu
Postav mě na piedestal, nazývej mě obscénní
Postavils hrad, ale já si vládnu
If it's a man's world
I wanna be king
If it's a man's world
Don't wanna be queen
If it's a man's world bringing me down
If it's a man's world wearing the crown
If it's a man's world
I wanna be, I wanna be
King
Pokud je tohle mužský svět
Chci být králem
Pokud tohle je mužský svět
Nechtěj být královnou
Pokud mužský svět mě stahuje ke dnu
Pokud mužský svět nosící korunu
Pokud je tohle mužský svět
Chci být, chci být
Král
Sicker than the sickest psycho, off with your head
Don't test the switchblade in between my legs
You wanna gain my trust and earn my respect
Who's to say a woman can't think with her dick?
Lepší než ten nejlepší psychopat, mimo tvůj rozum
Netestuj vystřelovák mezi mýma nohama
Chceš získat mou důvěru a můj respekt
Kdo tvrdí že žena nemůže uvažovat svým ptákem?
If it's a man's world
I wanna be king
If it's a man's world
Don't wanna be queen
If it's a man's world bringing me down
If it's a man's world wearing the crown
If it's a man's world
I wanna be, I wanna be
Pokud je tohle mužský svět
Chci být králem
Pokud tohle je mužský svět
Nechtěj být královnou
Pokud mužský svět mě stahuje ke dnu
Pokud mužský svět nosící korunu
Pokud je tohle mužský svět
Chci být, chci být
Král
If it's a man's world I wanna be, I wanna be
If it's a man's world I wanna be, I wanna be
If it's a man's world I wanna be king
Pokud je tohle mužský svět chci být, chci být
Pokud je tohle mužský svět chci být, chci být
Pokud je tohle mužský svět chci být král
Say I'm not as strong
Just something to command
Like I don't own myself
Like a man, like a man, like a man
Říkáš že nejsem tak silná
Prostě něco k přikázání
Jako kdybych si nepatřila
Jako muž, jako muž, jako muž
Don't you know the woman I am?
Don't you know the woman I am?
Don't you know the woman I am?
Don't you know, don't you know, don't you know
The woman I am?
Cožpak nevíš co jsem za ženu?
Cožpak nevíš co jsem za ženu?
Cožpak nevíš co jsem za ženu?
Nevíš, nevíš, cožpak nevíš co jsem za ženu?
If it's a man's world
I wanna be king
If it's a man's world
Don't wanna be queen
If it's a man's world bringing me down
Don't mean a thing, I'm taking the crown
If it's a man's world
I wanna be, I wanna be
King
Pokud je tohle mužský svět
Chci být králem
Pokud tohle je mužský svět
Nechtěj být královnou
Pokud mužský svět mě stahuje ke dnu
Na nic nemyslí, já přebírám korunu
Pokud je tohle mužský svět
Chci být, chci být
Král

Text přidala Himiko

Video přidala Himiko

Překlad přidala Himiko

Překlad opravila Himiko

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Nezařazené v albu

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.