Playlisty Kecárna
Reklama

A Boy Named Sue - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

My daddy left home when I was three
And he didn't leave much to ma and me
Just this old guitar and an empty bottle of booze
Now, I don't blame him cause he run and hid
But the meanest thing that he ever did
Was before he left, he went and named me Sue."
Můj taťík odešel z domova, když mi bylo 3
a nenechal toho pro mámu a mě moc,
jenom tuhle starou kytaru a prázdnou lahev od alkoholu, víte,
nevyčítám mu, že utekl a schoval se, ale tu
nejvíce zlou věc co udělat, než mě opustil bylo,
že mě pojmenoval Sue
Well, he must o' thought that is quite a joke
And it got a lot of laughs from a' lots of folk
It seems I had to fight my whole life through.
Some gal would giggle and I'd get red
And some guy'd laugh and I'd bust his head
I tell ya, life ain't easy for a boy named Sue.
No, musel si myslel, jaký to není vtip
a hodně chlapů se smálo
Vypadá to, že jsem celý život musel bojovat
Nějaká dívka se hihňala a já zčervenal
a nějaký týpek se smál a tak jsem mu rozbil hlavu
Řeknu vám, život není lehký pro chlapce jménem Sue
Well, I grew up quick and I grew up mean
My fist got hard and my wits got keen
I'd roam from town to town to hide my shame
But I made a vow to the moon and stars
That I'd search the honky-tonks and bars
And kill that man who gave me that awful name
Fajn, vyrostl jsem rychle a zle
Moje pěst ztvrdla a rozum se zbystřil
Toulal jsem se z města do města, aby schoval
svůj stud, ale slíbil se Měsíci a hvězdám,
že prohledám ty country bary a zabiju
toho muže, který mi dal tak strašné jméno
Well, it was Gatlinburg in mid-July
And I just hit town and my throat was dry
I thought I'd stop and have myself a brew
At an old saloon on a street of mud
There at a table, dealing stud
Sat the dirty, mangy dog that named me Sue.
Takže, bylo to v Gaitlinburgu, polovina července
a já zrovna dorazil do města se suchým krkem
Myslel jsem, že zastavím a dám si pivo
ve staré salónku na zabahněné ulici
Tam u stolu, hrál poker (prodával knoflíky) ten špinavej prašivej pes co mě pojmenoval Sue
Well, I knew that snake was my own sweet dad
From a worn-out picture that my mother'd had
And I knew that scar on his cheek and his evil eye
He was big and bent and gray and old
And I looked at him and my blood ran cold
And I said: My name is 'Sue! How do you do!
Now you're going to die!!
No, věděl jsem, že tím hadem můj sladký otec
z obnošené fotky, kterou mi matka dala
a poznal jsem tu jizvu na jeho tváři
a to zlé oko
Byl veliký, ohnutý, šedivý a starý,
a já se na něj podíval a zmrzla mi krev,
řekl jsem: "jmenuji se Sue, jak se vede,
teď umřeš!"
Well, I hit him hard right between the eyes
And he went down, but to my surprise
He come up with a knife and cut off a piece of my ear
But I busted a chair right across his teeth
And we crashed through the wall and into the street
Kicking and a' gouging in the mud and the blood and the beer
Udeřil jsem to pořádně přesně mezi oči
a on upadl, ale k mému překvapení
se zvedl s nožem a uřízl mi kousek ucha,
ale já mu praštil židli o zuby a propadli
jsme zdí na ulici, kopali
a váleli se v bahně, krvi
a pivě
I tell you, I've fought tougher men
But I really can't remember when
He kicked like a mule and he bit like a crocodile
I heard him laugh and then I heard him cuss
He went for his gun and I pulled mine first
He stood there lookin' at me and I saw him smile
And he said: Son, this world is rough
And if a man's gonna make it, he's gotta be tough
And I knew I wouldn't be there to help ya along
So I give ya that name and I said goodbye
I knew you'd have to get tough or die
And it's the name that helped to make you strong
Řeknu vám, bojoval jsem s tvrdšími muži,
ale nemohu se vzpomenout, kdy
kopnul jako mezek a kousnul jako krokodýl
Slyšel jsem jak se směje a pak nadávat
Došel si pro zbraň a já vytáhl svoji
Stál a díval se na mě a viděl jsem jak se usmívá
a říká: "Synu, tenhle svět je těžký
a jestli to má člověk zvládnout, tak musí být odolný a já věděl, že tam nebudu moci být pro tebe, abych ti pomohl, tak jsem ti dal jméno a rozloučil se, věděl jsem, že musíš být odolný nebo umřeš a to jméno ti pomohlo se stát silným"
He said: Now you just fought one hell of a fight
And I know you hate me, and you got the right
To kill me now, and I wouldn't blame you if you do
But ya ought to thank me, before I die
For the gravel in ya guts and the spit in ya eye
Because I'm the son-of-a-bitch that named you Sue
Řekl: "Teď si sakra moc bojoval a vím,
že mě nenávidíš a máš právo na to mě
teď zabít a neobviňoval bych tě jestli to uděláš,
ale měl bys mi poděkovat než umřu
za ten štěrk v břiše a plivanec ​v oku,
protože já jsem ten zkurvysyn, co tě
pojmenoval Sue"
I got all choked up and I threw down my gun
And I called him my pa, and he called me his son
And I came away with a different point of view
And I think about him, now and then
Every time I try and every time I win
And if I ever have a son, I think I'm gonna name him
Bill or George! Anything but Sue! I still hate that name!
Dojalo mě to, tak jsem zahodil zbraň,
řekl mu tati a on synu a odešel jsem
s jiným pohledem na věc
A myslím tu a tam na něho
pokaždé co něco zkouším a pokaždé co vyhraji
a kdybych měl syna, myslím, že bych ho
pojmenoval Bill nebo George!
Cokoli jen ne Sue!
Pořád nenávidím to jméno

Text přidala Lenin606

Video přidala Lenin606

Překlad přidala Lenin606

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Covers

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.