Playlisty Kecárna
Reklama

Carry you - text, překlad

Ukaž píseň na Facebook

Don't never say you're lonely
Just lay your problems on me
And i'll be waiting there for you
The stars can be so blinding
When you get tired of fighting
You know the one you can look to
Nikdy neříkej, že jsi osamělá
Jen hoď své problémy na mě
A já tady na tebe budu čekat
Hvězdy mohou být oslepují
Když si unavená z boje
Víš, že se na mě můžeš podívat
When the vision you have gets blurry
You don't have to worry, i'll be your eyes
It s the least I can do, cause when I fell, you
Pulled me through
So you know that
Když vize, které máš jsou rozmazané
Nemusíš se bát, budu tvýma očima
Je to poslední, co můžu, protože když
Jsem spadl, vytáhla jsi mě
Takže víš, že
I'll carry you (3x)
So you know that
I'll carry you (3x)
Já tě odnesu (3x)
Takže víš, že
Já tě odnesu (3x)
I know it's been long night, but now i'm here it's
Alright
I don't mind wallking in your shoes
Já vím, že to byla dlouhá noc, ale teď jsme tady,
Je to v pořádku
Nevadí mi chůze v tvých botách
We'll take each step together, till you come back
To center
You know that I know the real you
Uděláme každý krok společně
Až se zase budeš soustředit
Ty víš, že znám tvé pravé já
And when that vision you have gets blurry
You don't have a worry, i'll be your eyes
Když vize, které máš jsou rozmazané
Nemusíš se bát, budu tvýma očima
Thats that least I can do, cause when I fell, you
Pulled me through
So you'll know that
Je to poslední, co můžu udělat, protože když
Jsem spadl, vytáhla jsi mě
Takže víš, že
I'll carry you (3x)
So you know that
I'll carry you (3x)
Já tě odnesu (3x)
Takže víš, že
Já tě odnesu (3x)
Like you've been running for hours and can't
Catch your breath
The demons screaming so loud in your head
Jako když jsi běžela hodiny a nemohla
Popadnout dech
Démoni křičí ve tvé hlavě tak nahlas
You're tired you're broken you're cut and you're
Brusied
But nothing's too heavy just hold on,
I'll carry you (2x)
Jsi unavená, jsi zlomená, jsi pořezaná a jsi
Pohmožděná
Ale nic není tak těžké, jen výdrž
Já tě odnesu (2x)
Yeah (10x) Yeah (10x)
So you know that
I'll carry you (3x)
So you know that
I'll carry you (3x)
Takže víš, že
Já tě odnesu (3x)
Takže víš, že
Já tě odnesu (3x)
I'll carry you (3x)
So you know that
I'll carry you (3x)
Já tě odnesu (3x)
Takže víš, že
Já tě odnesu (3x)

Text přidala love1Dlove

Text opravila love1Dlove

Video přidala love1Dlove

Překlad přidala love1Dlove

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Carry you

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.